Irtosolututkimus, bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte

Bl-BAL-1          KL 4038

Akkreditoitu menetelmä.

Bronkoalveolaarinen lavaatio kuuluu oleellisena osana nykyaikaisiin keuhkojen tutkimusmenetelmiin. Sen avulla saadaan rakenteita vaurioittamatta keuhkokudoksen sisimmistä osista soluja, proteiineja ja lukuisia muita komponentteja, joista voidaan tutkia keuhkojen puolustusmekanismeja ja keuhkokudoksen patologisia muutoksia, tehdä mikrobiologisia määrityksiä, etsiä kasvainsoluja jne.

Lähete

Sytologian lähete S, tarvittaessa virologian lähete V ja bakteeri-, sieni- ja parasiittilähete M.
Lähetteessä tulee olla maininta potilaan ammatista ja tupakoinnista.BAL suoritetaan bronkofiberoskopiaa käyttäen. Paikallispuudutuksen jälkeen skooppi ohjataan subsegmentaaliseen bronkukseen ja keuhkoon ruiskutetaan kerrallaan 20 ml puskuroitua pyrogeenivapaata keittosuolaa, joka imetään välittömästi takaisin näytteeksi. Sama toistetaan 10 kertaa (yhteensä 200 ml).

Näyte

Sisään ruiskutetusta nesteestä saadaan yleensä takaisin noin 50 - 70 % (100 - 140 ml) loppuosan siirtyessä hyvin nopeasti alveoleista verenkiertoon.
1. Huuhtelunestettä pipetoidaan välittömästi toimenpiteen yhteydessä 1 ml koeputkeen, jossa on 1 - 2 ml 96 % etanolia.
2. 50 - 100 ml nestettä sentrifugoidaan 15 min 800 - 1000 rpm. Supernatantti poistetaan ja lähetetään tarvittaessa immunokemiallisiin määrityksiin (Katso Ig-tutkimukset ja elektroforeesi).

Solunapin (putken pohjalle laskeutuneiden solujen) päälle lisätään 20 ml elatusainetta: esim. RPMI 1640.

Näytteet lähetetään mahdollisuuksien mukaan välittömästi sytologian laboratorioon. On huomattava, että natiivinäyte lähetetään kylmässä ja elatusaineessa olevat solut säilyvät jääkaapissa ainoastaan vuorokauden, kun taas alkoholiin fiksoitu materiaali kestää muuttumattomana viikkoja.

Alkoholiin fiksoidusta näytteestä tehdään laboratoriossa sytosentrifugivalmiste, joka värjätään Papanicolaoun menetelmällä. Elatusaineessa olevista soluista valmistetaan sytosentrifugi preparaatti, joka ilmakuivataan ja värjätään MGG-menetelmällä. Solumorfologian arviointi sekä erittelysolulaskenta tehdään molemmista valmisteista. BAL-näytteistä ilmoitetaan mahdolliset vierasesineet, asbestikappaleet ja patogeenit.

Mikäli BAL-näytteestä halutaan CD4/CD8 immunosytologinen määritys, näytteen pitää olla natiivi ja sitä tarvitaan vähintään 10 ml. Näyte säilytetään jääkaapissa ja lähetetään kylmälähetyksenä mahdollisimman pian (saman päivän aikana).

HUOM! Näytettä ei saa fiksoida missään vaiheessa. Säilytetään ja lähetetään kylmässä. Muut näytteet otetaan ja käsitellään samoin kuin ennen.

Tekotiheys

Arkipäivisin, ma - pe

Tulkinta

Bronkoalveolaarisen lavaation avulla voidaan tutkia:
Patogeneettisiä ja diagnostisia muutoksia erilaisissa keuhkosairauksissa, seurata taudin kulkua, arvioida hoidon vaikutusta.
Menetelmällä voidaan suoranaisesti diagnosoida eräitä harvinaisia diffuuseja keuhkosairauksia kuten alveolaarinen proteinoosi, alveolaarinen mikrolitiaasi ja idiopaattinen pulmonaalinen hemosideroosi. Myös CMV- ja pneumocystis carinii-infektioissa esiintyy diagnostisia muutoksia.
Lisäksi sillä on merkitystä sarkoidoosin, allergisen alveoliitin, fibrotisoivan alveoliitin ja pneumokonioosien erotusdiagnostiikassa.
Edelleen menetelmää voidaan soveltaa perifeeristen keuhkokasvaimien diagnostisoimiseksi.

Tutkimuksesta annetaan lausunto 5 työpäivän kuluessa.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.06.2015

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022