Tosilitsumabi

Pitoisuusmääritys
S -Tosil       KL 6577 (akkreditoitu)

Vasta-ainemääritys
S -TosilAb   KL 6576

Alihankinta

Indikaatiot

Päätöksenteon tueksi tosilitsumabin annostelun myöhempään muutokseen tai lääkevaihtopäätökseen liittyen, esimerkiksi epäiltäessä tosilitsumabin puutteellista tehoa tai tehon hiipumista.

Näyteastia

Seerumigeeliputki ja erotteluputki.

Näyte

1-2 ml seerumia.
Näytemäärää ei tule ylittää analyysiteknisistä syistä johtuen. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen erotteluputkeen. Näyte tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

S -Tosil: entsyymi-immunologinen (EIA)
S -TosilAb: radioimmunologinen (RIA)

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

12
Erittäin suurien ja pienien pitoisuuksien vastaaminen voi kestää kauemmin.

Viitearvot

S -Tosil: Jäännöspitoisuuden tavoitealue yli 10 mg/l.

S -TosilAb: alle 12 AU/ml

Tulkinta

Tosilitsumabin seerumin jäännöspitoisuuksien tavoitearvojen ja hoitovasteen tai remission
saavuttamisen osalta selkeä kliininen prospektiivinen näyttö on puutteellista. Erityisesti tämä
koskee jäännöspitoisuuksien tavoitealueen ylärajaa. Tosilitsumabilla hoidetut
nivelreumapotilaat (n=126), joilla tosilitsumabin jäännöspitoisuudet olivat >10 mg/l (n = 42)
saavuttivat paremman hoitovasteen (DAS28) 6 kk kohdalla niihin potilaisiin verrattuna, joilla
pitoisuudet jäivät <10 mg/l (n = 84). Vaikka osassa (SUMMACTA ja BREVACTA)
nivelreumapotilalla tehdyissä tutkimuksissa eivät 15 mg/l ylittävät jäännöspitoisuudet enää
näyttäneet liittyvän parantuneeseen hoitotehoon, TOZURA-tutkimuksessa havaittiin
tosilitsumabin pitoisuuksien ja kliinisen hoitovasteen sekä remission korreloivan jopa yli 60
mg/l pitoisuuksiin asti. Tässäkin tutkimuksessa 6 kk hoidon jälkeen vähintään 1/3 potilaista,
joilla tosilitsumabin jäännöspitoisuudet olivat >10 mg/l saavuttivat remission tai taudin
aktiivisuuden vähenemisen. Toisaalta on myös huomattava, että osassa tutkimuksista ei
tosilitsumabin jäännöspitoisuuksien ja kliinisen hoitovasteen välillä ole havaittu yhteyttä.
Osassa näistä tosilitsumabin pitoisuudet ovat jopa keskimäärin olleet pienempiä kuin 10 mg/l.
Kirjallisuuden perusteella tosilitsumabin plasman jäännöspitoisuuksien tavoitealueen
katsotaan olevan >10 mg/l. Potilaan paino (>100 kg) ja korkea BMI on liitetty vähentyneisiin
tosilitsumabin jäännöspitoisuuksiin.

Kirjallisuus

Abdallah H, Hsu JC, Lu P, Fettner S, Zhang X, Douglass W, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of subcutaneous tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis from 2 randomized, controlled trials: SUMMACTA and BREVACTA. J Clin Pharmacol 2016;57:459-68.

Arad U, Elkayam O. Association of Serum Tocilizumab Trough Concentrations with Clinical Disease Activity Index Scores in Adult Patients with Rheumatoid Arthritis. J Rheumatol.
2019 Dec;46(12):1577-1581. doi: 10.3899/jrheum.181431. Epub 2019 Jun 1. PMID: 31154416.

Benucci M, Meacci F, Grossi V, Infantino M, Manfredi M, Bellio E, et al. Correlations between
immunogenicity, drug levels, and disease activity in an Italian cohort of rheumatoid arthritis patients treated with tocilizumab. Biologics 2016;10:53-8.

Layegh Z, Hooijberg F, Bastida C, Huitema ADR, Rispens T, Wolbink CG. Is there a potential for
therapeutic drug monitoring of subcutaneously administered tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis in daily practice? Clin Exp Rheumatol. 2022 Mar;40(3):664-665. doi: 10.55563/clinexprheumatol/xn5i2y. Epub 2021 Nov 3. PMID: 34796848.

Tekopaikka

Sanquin
Akkreditointitaho: Dutch Accreditation Council RvA (ILAC MRA:n jäsen).
Standardi: EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 02.04.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024