Fragiili-X, DNA-tutkimus

B -FraX-D     KL 4112
B -FraXj-DATK 9240 (jatkotutkimus)

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Fragiili X -oireyhtymä, fra(X) on yleisin perinnöllinen kehitysvammaisuuden syy. Fra(X) periytyy X-kromosomaalisesti, mistä johtuu, että oireyhtymää esiintyy enemmän pojilla kuin tytöillä. Sen yleisyys on pojilla n. 1/2500-4000 ja tytöillä n. 1/5000-7000. Oireyhtymä ilmenee jo varhaislapsuudessa erilaisina psyykkisinä häiriöinä, autismina, levottomuutena, puheenkehityksen häiriöinä ja luonteenomaisina kasvonpiirteinä.
Fragiili X -oireyhtymä johtuu kromosomialueella Xq27.3 (FRAXA) sijaitsevan FMR1-geeniä koodittavan alueen läheisyydessä sijaitsevan CGG-toistojakson suurentumisesta ja tämän aiheuttamasta FMR1-geenin inaktivoitumisesta. CGG-toistojen määrä on normaalisti alle 45 toistoa. Toistojen poikkeavan lukumäärän suhteen voidaan erottaa kaksi mutaatiotyyppiä; esimutaatio ja täysmutaatio. Toistojaksojen määrän kasvaminen 55-200 toistoon merkitsee esimutaatiota ja fragiili X -oireyhtymän kantajuutta (45-54 toistoa tulkitaan asettuvan ns. harmaalle alueelle).Toistojen lisääntyminen yli 200 toistoon johtaa geenin inaktivaatioon (=metylaatio) ja on fragiili X -oireyhtymän aiheuttava mutaatio, ns. täysmutaatio, jota tavataan valtaosassa tapauksista (99%). Esimutaation kantajat ovat yleensä kliinisesti terveitä, koska FMR1-geeni on toimiva. Labiiliutensa vuoksi toistojakso kuitenkin yleensä suurenee lapselle periytyessään ja esimutaatio voi muuttua täysmutaatioksi. Tämän vuoksi täysmutaatio johtaa pojilla poikkeuksetta fra(X)-oireyhtymään ja tytöillä noin puolessa tapauksista.
Esimutaation kantaja naisilla on kohonnut riski ennenaikaiseen munasarjojen toimintahäiriöön (premature ovarian insufficiency, POI).
Pienellä osalla fragiili X -oireyhtymää sairastavista (<1%) on todettu FMR1-geenin pistemutaatio tai pieni deleetio, joita ei tällä tutkimuksella havaita.

Indikaatiot

1. Kliininen epäily fra(X)-oireyhtymästä kehitysvammaisilla potilailla.
2. Kehitysvammaiset potilaat, joiden sukuanamneesi viittaa X-kromosomaaliseen periytymiseen.
3. DNA-tutkimuksella todetun fra(X)-potilaan lähisukulaisten geenikantajuuden selvittäminen.
4. POF epäily.

Lähete

Näytteen mukana on lähetettävä potilaan tietoinen suostumus -lomake.

Näyteastia

EDTA-putki (K2)

Näyte

3 ml EDTA-verta.

Säilytys ja lähetys

Näyte lähetettävä mielellään jo näytteenottopäivänä keskuslaboratorioomme. Tarvittaessa näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Vastausaika (arkipäivää)

25 - 30

Menetelmä

B -FraX-D: PCR, fragmenttianalyysi
B -FraXj-D: Southern blotting

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. B -FraX-D tuloksen yhteydessä saatetaan antaa suositus jatkotutkimuksen pyytämisestä.

Tekopaikka

SYNLAB MVZ Humane Genetik Munich
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024