Huume- ja lääkeaineseulonta, verestä

B -HuumL-O    ATK 9333


STT koodi: 11187

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Näyteastia

EDTA-putki (K2)

Näyte

3 ml EDTA-kokoverta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään kylmässä ja lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen.

Tutkimuksen sisältö

Noin 180 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä noin 80 yleisimmin esiintyvien yhdisteiden pitoisuusmääritys kromatografis-massaspektrometrisilla menetelmillä verestä. Tutkimus kattaa laajalti huumaavat aineet, huumeet, tavanomaiset toksikologisesti merkittävät lääkeaineet ja muuntohuumeet, kuten (designer) amfetamiinit, (designer) bentsodiatsepiinit, katinonit ja synteettiset kannabinoidit. Lisäksi tutkimus sisältää kattavasti ei-huumaavia keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita, kuten masennuslääkkeitä, antipsykootteja ja epilepsialääkkeitä. Tulokset ilmoitetaan mainittujen 80 yhdisteen osalta pitoisuutena. Tarvittavista pitoisuusmäärityksistä ei veloiteta erikseen. Tavanomaisista huumaavista aineista ja muuntohuumeista ainoastaan GHB/GBL ei sisälly tutkimukseen, vaan tulee pyytää tarvittaessa erikseen erillisenä määrityksenä. Tutkimusta päivitetään säännönmukaisesti eri lähteistä kertyvän tiedon mukaisesti vastaamaan muuttuvaa muuntohuumetilannetta.

Tekotiheys

Tehdään kerran viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

10 - 13

Tekopaikka

THL
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 17025

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 14.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023