Mykofenolihappo, plasmasta

P -MyPA   KL  4771

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Immunosuppressiivisen lääkityksen terapeuttisen tason seuranta.

Näyteastia

EDTA-putki (K2)

Näyte

1 ml  EDTA- tai hepariiniplasmaa, minimimäärä 0,1 ml.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy enintään 6 vrk jääkaapissa, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tekotiheys

ma - pe

Vastausaika (arkipäivää)

2

Tulkinta

Plasman mykofenolihapon pitoisuudelle ei toistaiseksi ole yksiselitteistä terapeuttista hoitoaluetta. Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa potilaan lääkeannokseen, siirrännäiseen ja kliiniseen tilaan.

Kirjallisuuden perusteella yksittäisten P-MYPA- pitoisuusmääritysten tavoitearvot ennen seuraavaa lääkeannosta (target predose concentration) ovat vaihdelleet välillä 1.3 - 4.5 mg/l (ug/ml) EMIT-menetelmälle ja 1 - 3.5 mg/l (ug/ml) HPLC-menetelmälle (Weber ym. Clin Chem 48(3): 517-25, 2002). Toksisten oireiden on kuvattu lisääntyvän, jos tunnin kuluessa lääkeannoksen jälkeen huippupitoisuus on yli 8 mg/l (ug/ml)(Mourad ym. Clin Chem 47(7):1241-48, 2001) .

Riittävän lääkepitoisuuden arvioimiseksi on käytetty P-MYPA pitoisuuskäyrää (Area Under the Curve, AUC 1-12h). Koska täydellisen pitoisuuskäyrän määrittäminen on hankalaa, on sen arvioimiseen käytetty kolmen pitoisuusmäärityksen perusteella tehtyä arviota (LSS, Limited Sampling Strategy: 0 min, 30 min ja 120 min, laskukaava AUC= 7,75 + (6,49 C- 0min)+ (0,76 C-30min)+ (2,43 C-120min), Pawinski ym. Clin Chem 48(9):1497-1504, 2002). Kolmen määrityksen perusteella laskettu pitoisuuskäyrä korreloi varsin hyvin P-MYPA-AUC-1- 12h:n kanssa (r=0.862). Ohjeellisena tavoitearvona on esitetty: P -MYPA- AUC-1-12h 36-75 mg*h/l EMIT-menetelmälle ja 30-60 mg*h/l HPLC-menetelmälle (Weber ym. 2002). On huomattava, että tavoitearvot voivat vaihdella elinsiirrosta kuluneesta ajasta ja potilaan muusta immunosupressiivisesta lääkkeestä riippuen.

Tekopaikka

HUSLAB
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 14.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024