Bakteeri, viljely virtsasta

U -BaktViKL 1155
U -BaktJViKL 3777    Jatkoviljely virtsasta (seulottu näyte)
U -BaktVi2Atk nro 9402U -Bakteeri, viljely ilman bakteeri- ja leukosyyttilaskentaa

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Virtsatieinfektion toteaminen ja todetun infektion seuranta. Oireetonta bakteriuriaa tulee seuloa virtsan bakteeriviljelyllä vain raskaana olevilta naisilta. Tällöin suositeltava tutkimuspyyntö on U -BaktVi2. U -BaktVi2 on suositeltava pyyntö immunipuutteisilla, joilla partikkelilaskimella saatu leukosyyttimäärä saattaa jäädä harhaanjohtavan alhaiseksi.

Näyte

Tavallisesti virtsanäytteenä käytetään puhtaasti laskettua keskivirtsanäytettä (PLV, tarkempi otto-ohje toisaalla). Ajoitetussa virtsanäytteessä kotona tai näytteenottopisteessä näyte tulee ottaa aamulla tai aamupäivällä siten, että edellisestä virtsaamisesta on kulunut yli 4 tuntia. Akuutin virtsatieinfektion diagnostiikassa virtsanäyte joudutaan kuitenkin usein ottamaan ajoittamattomana. Virtsanäyte lähetetään säilöntäaineellisessa virtsankuljetusputkessa.
Toinen vaihtoehto on viljellä virtsa näytteenottopisteessä joko huoneenlämpöiselle aluslasille tai silmukkaviljelynä maljalle. Lämpökaapissa (+35 °C) 18 - 24 tunnin kasvatuksen jälkeen lähetetään jatkotutkimuksiin (U -BaktJVi) kaikki kasvavat näytteet.
Mikäli näyte on ajoittamaton, tulee sen ilmetä lähetetiedoissa. Lähetetiedoista tulee myös ilmetä, mikäli kyseessä on katetrivirtsa tai pussivirtsa. Huom! Mikäli näyte on otettu rakkopunktiolla, virtsasta on syytä tehdä erikoisviljely. Virtsanäyte lähetetään sekä sellaisenaan että kuljetusgeeliputkessa. Näyte on hyvä saada viljelyyn näyttenottopäivänä. Virtsan erikoisviljely tehdään pyynnöllä Pu-BaktVi1.
Mahdollinen bakteerilääkitys sekä onko potilaalla oireita on hyvä mainita lähetetiedoissa. Tieto virtsan leukosyyttilöydöksestä ja nitraattipositiivisuudesta sekä sakan mikroskopointitulos helpottavat tulkintaa.

Säilytys ja lähetys

Virtsanäyte siirretään näyteastiasta BD:n vihreäkorkkiseen, säilöntäaineelliseen 10 ml Vacutainer -putkeen mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Käytössä on myös 4 ml:n 
-putket, mutta ne on arkoitettu ainoastaan potilaille, joilla virtsanäytteen määrä ei ole riittävä 10 ml putkeen. Säilöntäaineellisten putkien valmistaja antaa virtsaviljelynäytteille 24h säilyvyyden huoneenlämmössä. Säilyvyyttä rajoittavana tekijänä on erityisesti Pseudomonas aeruginosa -bakteeri. Testaustemme perusteella näytteet on suositeltavaa säilyttää jääkaapissa, mikäli niitä ei saada vuorokauden sisällä viljelyyn. Tällöin useimpien näytteiden säilyvyys on hyvä jopa 2-3 vrk. 
Mikäli säilöntäaineellisia virtsankuljetusputkia ei ole käytettävissä, tulee se jäähdyttää jääkaappilämpötilaan. Virtsanäyte vaatii säilyäkseen kylmäkuljetuksen laboratorioon ja näyte säilyy viljelykelpoisena ainoastaan 24 tuntia. Jatkoviljelyt säilytetään jääkaapissa ja lähetetään ympäristölämpötilassa tai kylmäkuljetuksena.

Menetelmä

Negatiivisten näytteiden seulonta virtaussytometrisellä partikkelilaskennalla, jossa lasketaan bakteerien ja leukosyyttien määrä (Taulukko 1). Bakteeri- ja leukosyyttilaskennan peruseella seulotut näytteet viljellään  kvantitatiivisella silmukkaviljelyllä. Alle 6 vuotiaiden lasten näytteetviljellään aina. U -BaktVi2-tutkimuksessa kaikki näytteet viljellään. Bakteerien tunnistus ja herkkyysmääritykset merkittäviksi tulkituista löydöksistä.

Taulukko 1. Bakteeri- ja leukosyyttilaskennassa käytettävät seulontarajat.

PotilasryhmäLeuk solua/µlBakt solua/µl
Lapset<6 vuotta00
Lapset 6-15 vuotta1740
Miehet≥16 vuotta1740
Naiset≥16 -64 vuotta10135
Naiset>64 vuotta17560

Tekotiheys

Tehdään arkipäivisin ma-la. Partikkelilaskennalla seulotut negatiiviset näytteet valmistuvat jo näytteiden saapumispäivänä. Viljellyt näytteet valmistuvat tavallisesti saapumista seuraavana tai sitä seuraavana päivänä.

Vastausaika (vrk)

Samana päivänä.

Tulkinta

U-BaktVi -tutkimuksen seulontatulos ilmoitetaan muodossa negatiivinen, ks. lausunto tai positiivinen.  Kokemuksemme mukaan positiivisen seulontatuloksen antaneista virtsanäytteistä vastataan löydös 85% todennäköisyydellä ja ks.lausunto antaneista  näytteistä vastataan löydös 18% todennäköisyydellä.
Yli 104 bakt/ml yhtä (tai joskus kahta) bakteerilajia merkitsee infektiota. Alle 104 bakteeria/ml ei yleensä ole merkittävä löydös, mutta voi olla merkitsevä, jos se on puhdasta kasvua ja otettu oireiselta potilaalta, potilaalla on pyuriaa tai rakkoaika on jäänyt lyhyeksi.

Virhelähteet

Virhe näytteenotossa (kontaminaatiokasvu). Näytteen säilytys tai lähetys huoneenlämmössä säilöntäianeettomassa putkessa. Mikrobilääkitys. Eräät harvinaisena esiintyvät taudinaiheuttajat (esim. Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoae, Corynebacterium ureolyticum, Ureoplasma ureolyticum) jäävät löytymättä tavallisessa virtsaviljelyssä.

Tiedustelut

sairaalamikrobiologi Anna Muotiala
etunimi.sukunimi@synlab.fi
Päivitetty: 01.03.2021

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021