Bakteeri, viljely virtsasta

U -BaktViKL 1155
U -BaktJViKL 3777    Jatkoviljely virtsasta (seulottu näyte)

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Virtsatieinfektion epäily. Raskaana olevan naisen oireettoman bakteriurian selvittäminen.

Näyteastia

Säilöntäaineellinen 10 ml:n virtsakuljetusputki. Jos niukka näyte käytetään 4 ml:n putkea (esim.lapset).  Aluslasi tai malja.

Näyte

Puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte (PLV), rakkoaika vähintään 4 h.  Akuuteissa infektiotapauksissa joudutaan usein tyytymään 4 h lyhyempään rakkoaikaan (ajoittamaton näyte), joka tulee ilmoittaa. 

Lämpökaapissa (+35 °C) 18-24 h kasvatetut maljat/aluslasit lähetetään jatkotutkimuksiin (U -BaktJVi).

Esitiedoissa tulee mainita rakkoaika, oireet, mahdollinen antibioottihoito sekä tieto katetrivirtsasta tai pussivirtsasta. Mahdollinen kemiallisen seulonnan tulos on hyvä mainita esitiedoissa (leukosyytit, nitraatit).

Näytteen säilytys

Säilöntäaineellinen putki 24 h huoneenlämmössä ja 3 vrk jääkaappilämpötilassa.

Mikäli säilöntäaineellisia virtsankuljetusputkia ei ole käytettävissä, tulee huomioida, että säilöntäaineeton kuljetusputki vaatii kylmäkuljetuksen laboratorioon ja näyte säilyy viljelykelpoisena ainoastaan 24 tuntia.

Kasvaneet jatkoviljelyt säilytetään jääkaapissa ja lähetetään ympäristölämpötilassa tai kylmäkuljetuksena.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena

Menetelmä

Partikkelilaskenta virtaussytometrilla ja tarvittaessa mikroskopointi ja viljely. Bakteerien tunnistus ja herkkyysmääritykset merkittäviksi tulkituista löydöksistä.

Alle 6-vuotiaiden lasten näytteet viljellään aina.

Taulukko 1. Bakteeri- ja leukosyyttilaskennassa käytettävät seulontarajat.

PotilasryhmäLeuk solua/µlBakt solua/µl
Lapset<6 vuotta00
Lapset 6-15 vuotta1740
Miehet≥16 vuotta1740
Naiset≥16 -64 vuotta10135
Naiset>64 vuotta17560

Tekotiheys

Ma-la. Partikkelilaskennalla seulotut negatiiviset näytteet valmistuvat jo näytteiden saapumispäivänä. Viljellyt näytteet valmistuvat tavallisesti saapumista seuraavana tai sitä seuraavana päivänä.

Vastausaika

2

Mahdolliset jatkotutkimukset saattavat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

U-BaktVi -tutkimuksen seulontatulos ilmoitetaan muodossa negatiivinen tai positiivinen. Seulontarajat ylittäneet näytteet viljellään.

Mahdollisen viljelylöydöksen merkitsevyys arvioidaan sen perusteella kuinka todennäköinen taudinaiheuttaja on kyseessä, mikä on kasvun määrä ja kasvaako näytteessä muita bakteereita.


Virhelähteet

Virhe näytteenotossa (kontaminaatiokasvu). Näytteen säilytys tai lähetys huoneenlämmössä säilöntäianeettomassa putkessa. Mikrobilääkitys.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 26.04.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024