Fensyklidiini, varmistus

U -FensyCt KL 1848

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatio

Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen fensyklidiinin seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte fensyklidiiniä.

Näyte

10 ml kertavirtsaa (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Analyysipyynnössä olisi hyvä mainita seulontaan käytetyn menetelmän nimi. Lähetteeseen on syytä myös merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS).

Tekotiheys

Tehdään 2-3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

3

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti fensyklidiiniä. Menetelmän herkkyys on noin 20 ng/ml (0.02 mg/l).

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Kirjallisuus

Mule SJ, Casella GA. Confirmation of marijuana, cocaine, morphine, codeine, amphetamine, methamphetamine, phencyclidine by GC/MS in urine following immunoassay screening. J Anal Toxicol 1988;12:102-7.
Päivitetty: 20.10.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021