Klooripromatsiini

S -Klorprm     KL 3963

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Klooripromatsiinihoidon seuranta. Klooripromatsiini on alifaattisiin fentiatsiineihin kuuluva neurolepti, jota käytetään erityyppisten psykoosien hoidossa.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

2 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk,  lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

7

Viitearvot

Terapeuttinen alue 94-942 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1884 nmol/l.

Tulkinta

Klooripromatsiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin. Maksassa tapahtuvan ensikierron metaboloitumisen vuoksi annoksesta pääsee kuitenkin verenkiertoon keskimäärin vain 30 %. Koska hyötyosuuden yksilöllinen vaihtelu on suuri (10-60 %), esiintyy saman annoksen aikaansaamissa pitoisuuksissa seerumissa huomattavia eroja. Klooripromatsiini sitoutuu plasman proteiineihin yli 95 %:sti. Sen jakautumistila vaihtelee 7-20 l/kg yksilöllisen kudoksiin sitoutumisen vuoksi. Klooripromatsiini metaboloituu elimistössä lähes täysin, ja osa metaboliiteista on biologisesti aktiivisia (7-OH-klooripromatsiini, klooripromatsiini-N-oksidi). Klooripromatsiinin eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 30 tuntia (10-60 tuntia). Vakiintuneen tason saavuttaminen kestää 3-14 vuorokautta. Lääkityksen lopettamisen jälkeen metaboliitteja erittyy virtsaan vielä 6 viikon ajan.

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017

Tekopaikka

MVZ Dr. Eberhard & Partner Dortmund
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 21.09.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024