Ohutneulabiopsiat, sytologiset

Ts-FNAB          KL 3990

Akkreditoitu menetelmä.

Erityisohjeita ohutneulabiopsiasta

Tässä voimakkaasti yleistyneessä tutkimuksessa pyritään saamaan soluja suoraan epäilyttävästä leesiosta tai tutkittavasta elimestä punktoimalla ohuella (ulkoläpimitta alle 1 mm) neulalla ja imemällä erikoisen tiiviillä ruiskulla. Näyte ruiskutetaan 50% etanoliin ja säilytetään huoneenlämmössä. Näyte tutkitaan sytologisin menetelmin. Paksulla Vim-Silvermann®-tai Biopty®-neulalla otetut näytteet taas tutkitaan histologisesti eivätkä kuulu tähän yhteyteen.

Tekotiheys

Arkipäivisin, ma - pe

Indikaatiot ja punktiokohteet

Pahanlaatuisen kasvaimen verifioiminen on tavallisin indikaatio. Sytologinen ohutneulabiopsia soveltuu primaaritutkimuksena useimpiin palpoitavissa oleviin tuumoreihin tai resistensseihin ja on käyttökelpoinen syvemmällä sisäelimissä sijaitsevien leesioiden diagnostiikassa etenkin tapauksissa, joissa muilla keinoin ei ole päästy varmaan diagnoosiin.

Tulehduksellisissa, degeneratiivisissa ja hyperplastisissa muutoksissa voidaan sytologisella ohutneulabiopsialla saada lisäinformaatiota (granulomatoottinen tulehdus, virusten aiheuttamat inkluusiot, apokriininen metaplasia, mastopatia jne.). Samassa yhteydessä ja samalla tavalla voidaan ottaa näyte myös bakteeri-, sieni- ja virusosoitusta sekä tarvittaessa myös kudosviljelyä varten.
Yleensä kliinisesti epäselvät resistenssit, kystat ja muut leesiot saattavat olla indikaatio ohutneulabiopsialle. Menetelmää on käytetty myös amyloidin osoittamiseksi subkutaanista rasvakudoksesta.
Punktiokohteina ovat yleisimmin seuraavat elimet: eturauhanen, kilpirauhanen, maksa, rintarauhanen, munuaiset, iho ja subkutis, sylkirauhaset, imusolmukkeet, haima, keuhkot ja perna.
Komplikaatiot ovat useimmiten mitättömän vähäisiä ja merkityksettömiä verrattuna paksulla neulalla tehtyjen histologisten biopsioiden komplikaatioihin. Implantaatiometastaaseja pistokanavaan ei ole todettu maligneja kasvaimia punktoitaessa. Paikallinen verenvuoto ja kipu punktion jälkeen ovat vähäisiä eivätkä juuri vaivaa potilasta tai vaadi hoitoa. Puudutusta ei tarvita ollenkaan, eikä siihen liittyviä komplikaatioita voi näin ollen esiintyä. Huomattavin komplikaatio on keuhkopunktioiden yhteydessä esiintyvä pneumothorax (noin 30 %:ssa tapauksista), joka sekin voidaan usein välttää käyttämällä hyvin ohutta (0.6 - 0.7 mm) neulaa ja helposti hoitaa asettamalla potilaalle imu pleuraonteloon punktion jälkeen.

Tekniikka

Punktoimiseen käytetään ohutta, alle 1 mm:n läpimittaista terävää neulaa (0.6 - 0.9 mm, tavallisesti 0.8 mm, mammatuumoreissa jopa 1.1 mm), jossa on hyvä olla mandriini pinnallisten kudosten solukontaminaation estämiseksi ja aspiroinnin aikana syntyvien verihyytymien poistamiseksi. Yleisimmin käytössä ovat nykyään kertakäyttöneulat.

Solunäytteen saamiseksi välttämätön ja riittävän suuri alipaine aikaan-aadaan erikoisvalmisteisella ns. Franzenin ruiskulla, jossa on erikoisen tiivis mäntä ja tiivis neulan kiinnitys. Tilavuus on 10 - 20 ml. Voidaan hyvin käyttää myös tavallista 10 - 20 ml:n kertakäyttöruiskua, jota varten on erikoinen kehikko ("Sprutpistol"). Tätä ruiskua on helppo hoidella yhdellä kädellä toisen fiksoidessa punktoitavaa resistenssiä.

Potilas on punktoitaessa makuulla. Puudutusta ei käytetä. Sopiva esi-ääkityskin on aiheellinen vain, mikäli potilas kohtuuttomasti pelkää toimenpidettä. Palpoitavissa oleva tuumori tai muu leesio fiksoidaan tukevasti toisella kädellä ja toisella neula työnnetään kohteeseen. Ruiskun mäntä vedetään yläasentoon mahdollisimman tehokkaan imun aikaansaamiseksi. Tämän jälkeen neulaa liikutellaan edestakaisin 0.5 cm:n "amplitudilla", jottei neula joutuisi tutkittavan leesion ulkopuolelle (esim. prostatapunktioissa virtsarakkoon tai vesicula seminalikseen). Mäntä lasketaan varovasti takaisin (jos se löysätään äkkiä, saalis kimpoaa takaisin kudokseen; ellei löysätä ollenkaan, saalis leviää mahdollisesti ruiskun sisäseinille ja kuivuu sinne). Ruisku vedetään sitten neuloineen tai ilman neulaa (mikäli halutaan useampia punktiosaaliita samalla kertaa), ja tyhjennetään suoraan näyteputkessa (esim. Wassermann- tai tavallinen koeputki) olevaan 50 % alkoholiin, määrältään 5 - 10 ml. Ruisku ja neula huuhdellaan samaisella fiksaationesteellä, ettei soluja jäisi neulaan. Samaan näytteeseen on syytä ottaa vähintään 2 - 3 punktiosaalista, jotta riittävä solumäärä tulisi varmistetuksi. Veriset näytteet on pantava eri putkeen, koska ne usein ovat soluttomia ja koska veri haittaa Papanicolaou-värjäystä ja näin ollen sytologista arviointia.
Amyloidinäytteen solusaalis sivellään ohueksi kalvoksi kahdelle objektilasille, jotka fiksoidaan välittömästi 50 %:ssa etanolissa vähintään ½ tuntia.
Useita punktionäytteitä samalla kertaa otettaessa on syytä aina välillä vaihtaa neulan suuntaa ja poistaa mandriinilla mahdolliset verihyytymät neulasta.
Sisäelimien punktiot (esim. keuhkot ja munuaiset) tehdään nykyään läpivalaisu- tai ultraääniohjauksessa.

Valmisteet

Sytologiset valmisteet tehdään laboratoriossamme sytosentrifugoimalla ja Papanicolaoun värjäysmenetelmällä. Tämä menettely yhdessä solusaaliin tarkan talteensaamisen ohella (ruiskun ja neulan huuhtelu fiksaationesteellä!) on selvästi edullisempi kuin sivelyvalmistetekniikka (punktiosaalis suoraan objektilasille), jossa osa saaliista aina jää neulaan, ja ainakin osa preparaatista kuivuu pilalle. Jos käytetään hematologisia värjäysmenetelmiä, ei kuivuminen haittaa, vaan se kuuluu asiaan.

Tulkinta

Tulokset vaihtelevat kohteen mukaan. Näytteen otosta annettujen ohjeiden tarkka noudattaminen on ratkaisevan tärkeää. Tutkimuksen epäonnistuminen johtuu miltei aina riittämättömästä solumäärästä näytteessä, joka on huolimattomasti otettu.
2 - 4 punktiosaalista joka näytteeseen takaa, että asianmukaisella tekniikalla riittämättömien näytteiden määrä jää alle 10 %:n. Näissä tapauksissa on yleensä kyseessä niukkasoluinen, vahvasti fibroottinen leesio tms.

Tutkimuksesta annetaan lausunto 2 - 5 työpäivässä.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 17.05.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022