Amiodaroni

S -Amiod          KL 3922

Osatutkimukset

S -Desamio    KL  9748

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Amiodaronihoidon seuranta.
Amiodaroni on III ryhmän rytmihäiriölääke, jota käytetään erityyppisten tiheälyöntisten rytmihäiriöiden hoitoon silloin, kun muilla lääkkeillä ei saavuteta riittävää tehoa.
Amiodaroni annetaan hoidon alussa suurina annoksina, jotta riittävät pitoisuudet elimistössä saavutettaisiin nopeasti. Amiodaroni imeytyy hitaasti suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on noin 50 % vaihdellen yksilöllisesti välillä 22-86 %. Annostus ja pitoisuudet plasmassa korreloivat hyvin keskenään vakiintuneen tason aikana. Amiodaroni sitoutuu yli 99 %:sti plasman proteiineihin. Sen jakautumistilavuus on keskimäärin 66 l/kg vaihdellen kuitenkin laajasti. Amiodaroni metaboloituu täysin, lopputuotteet poistuvat ulosteeseen. Metaboliitti, desetyyliamiodaroni, on aktiivinen, ja sen pitoisuudet plasmassa saavuttavat pitkäaikaishoidossa lähtöaineen tasot. Eliminaatio on hyvin hidasta. Amiodaronin puoliintumisaika pitkäaikaishoidossa on 13-107 vuorokautta. Se on pidentynyt naisilla, iäkkäillä henkilöillä ja uremiassa. Farmakokineettiset yhteisvaikutukset ovat mahdollisia.

Näyte

1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml.  Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tekotiheys

Tehdään 3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttinen pitoisuus 0.8-3.9 µmol/l (0.5-2.5 mg/l). Toksinen pitoisuus on yli 5.4 µmol/l (3.5 mg/l). Desetyyliamiodaronin pitoisuudet saavuttavat pitkäaikaishoidossa lähtöaineen tasot.

Tiedustelut

kemisti Antti Leinonen
antti.leinonen@medix.fi

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Gill J, Heel RC, Fitton A. Amiodarone: an overview of its pharmacological properties and review of its therapeutic use in cardiac arrhythmias. Drugs 1992;43:69-110.
Muir KT, Kook KA, Stern G, Gardner KM. Analysis of amiodarone and desethylamiodarone in serum and tears by reversed-phase high-performance liquid chromatography. J Chromatogr 1986;374:394-9.
Päivitetty: 05.01.2016

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019