Anti-Muller hormoni

S -AMH     KL 6310

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Fertiliteettiselvitykset, hedelmöityshoitojen suunnittelu, sukupuolisen kehityksen ja puberteettikehityksen häiriöiden selvittely ja syöpäpotilaiden seuranta (granuloosasolutuumorit).

Näyteastia

Seerumigeeliputki ja erotteluputki

Näyte

1 ml (minimi 0,3 ml) seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä erotteluputkeen sentrifugoinnin jälkeen. Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät määritystä.

Biotiinin superannoksien on todettu häiritsevän avidiini-biotiini leimaa käyttävien vasta-ainetestien tulosten luotettavuutta. Korkeita biotiiniannoksia (> 5 mg/päivä) käyttävillä henkilöillä näytteenotto tulisi suorittaa aikaisintaan 8 tunnin kuluttua viimeisimmästä biotiiniannoksesta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen (maks. 6 kk) säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. Pakastettu näyte ei saa sulaa missään vaiheessa ennen saapumista laboratorioomme.

Menetelmä

Roche Elecsys® ECLIA

Menetelmän herkkyys on 0.03 µg/l.

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

2-5

Viitearvot

Naiset  
 IkäViitearvot
alle 29 vrkalle 0.94 µg/l
29-364 vrk     alle 4.37 µg/l
1-4 v.0.18 - 6.12 µg/l
5-7 v.0.19 - 5.53 µg/l
8-11 v.0.40 - 7.39 µg/l
12-14 v.0.42 - 6.52 µg/l
15-18 v.0.29 - 11.77 µg/l
19-24 v.1.22 - 11.70 µg/l
25-29 v.0.89 - 9.85 µg/l
30-34 v.0.58 - 8.13 µg/l
35-39 v.0.15 - 7.49 µg/l
40-44 v.0.03 - 5.47 µg/l
45-49 v.0.03 - 2.71 µg/l
≥ 50 v.viitearvoja ei käytettävissä

Miehet
IkäViitearvot
alle 3 vrk10.9 - 84.9 µg/l
3-7 vrk22.3 - 166 µg/l
8-10 vrk31.6 - 195 µg/l
11-20 vrk22.6 -183 µg/l
21-28 vrk34.3 - 154 µg/l
29-364 vrk     32.9 - 158 µg/l
1-4 v.43.5 - 200 µg/l
5-7 v.33.4 - 155 µg/l
8-11 v.13.5 - 158 µg/l
12-14 v.1.32 - 46.5 µg/l
15-18 v.2.35 - 18.2 µg/l
≥ 19 v.0.77 - 14.5 µg/l

Yksiköiden muuntokerroin: 1 µg/l = 7.14 pmol/l

Tulkinta

AMH-pitoisuuksien tulkinta tapahtuu suhteessa kliiniseen tilanteeseen ja esim. ultraäänilöydökseen. Esitetyt viiterajat perustuvat ikästratifioidun populaation kokonaisjakautumiin eivätkä ota huomioon eri käyttöaiheille erityisiä ikä- ja hoitotilannetekijöitä.

Postmenopausaalisilla naisilla AMH-pitoisuus on alle menetelmän mittausrajan.

Kirjallisuus

Allen P. Yates et. al: Paediatric reference intervals for plasma anti-Müllerian hormone: comparison of data from the Roche Elecsys assay and the Beckman Coulter Access assay using the same cohort of samples. Annals of Clinical Biochemistry 2019.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 12.02.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024