Immunoglobuliini, kevytketjut, vapaat, seerumin

S -IgLc-V   KL 4949

Osatutkimukset

S -IgLcK-V            KL 4966    
S -IgLcL-V      KL 4950
S -K/L-s-VATK 9726

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Yli 99 % seerumin kappa- ja lambdaketjuista esiintyy sidotussa muodossa kokonaisten immunoglobuliinimolekyylien rakenneosana. Sidottujen kappa- ja lambdaketjujen ristireaktio seerumin vapaiden kevytketjujen määrityksessä on vain 0,03 - 0,4 %, joten määritys on hyvin spesifinen. Menetelmä soveltuu diagnostiikkaan ja hoidon seurantaan plasmasolutaudeissa, joissa muodostuu vapaata monoklonaalista kevytketjua sisältävää M-komponenttia: kevytketjumyelooma, nonsekretorinen myelooma (NSM), kevytketjua muodostavat plasmasytoomat, primaarinen amyloidoosi ja kevytketjukertymätaudit (light-chain deposition disease).

Indikaatiot

M-komponentteja tuottavien sairauksien, erityisesti kevytketjumyelooman, nonsekretorisen myelooman, kevytketjua muodostavan plasmasytooman, primaarisen amyloidoosin ja kevytketjukertymätautien diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumigeeliputki

Näyte

1 ml seerumia, lapsilta vähintään 0.2 ml.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vuorokautta jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Immunonefelometria

Tekotiheys

ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

  S -  IgLcK-V         6.7 - 22.4 mg/l 
  S -IgLcL-V8.3 - 27.0 mg/l
  S -K/L-s-V0.31 - 1.56 suhde

Tulkinta

Nonsekretorisessa myeloomassa (NSM) ei taudin määritelmän mukaan perinteisellä elektroforeesilla todeta M-komponenttia seerumista tai virtsasta. Immunofiksaatiolla saadaan joskus osoitetuksi vapaata kevytketjua. Kirjallisuuden mukaan vapaiden kevytketjujen määrityksellä seerumista voidaan todeta viiterajan ylittävä määrä vapaata kappa- tai lambdaketjua lähes 70 %:lla NSM-potilaista.

Kokonaista immunoglobuliinia tuottavissa myeloomissa esiintyy pääasiallisen M-komponentin ohella usein pieniä määriä vapaata monoklonaalista kevytketjua, joten seerumin vapaiden kevytketjujen määritys voi antaa lisäinformaatiota. Kuitenkin elektroforeesi ja immunofiksaatio ovat niissä tapauksissa suositeltavin diagnostinen menetelmä. Kokonaisen M-komponentin sidottu kevytketju voi suuren ylimäärän esiintyessä virheellisesti nostaa saatua vapaan kevytketjun määritystulosta, vaikka ristireaktio onkin pieni. Käytettävät vasta-aineet eivät erota toisistaan monoklonaalisia ja polyklonaalisia vapaita kevytketjuja. Monoklonaalisuuden puolesta puhuu viitealueesta selvästi poikkeava kappa/lambda-suhde.

Seerumin vapaiden kevytketjujen pitoisuus voi lisääntyä myös polyklonaalisesti mm. seuraavissa tiloissa: polyklonaalinen hypergammaglobulinemia, munuaisten vajaatoiminta (vähentynyt kevytketjueritys), autoimmuunitaudit (tavallisimmin SLE), tyypin 1 diabetes, sarkoidoosi ja krooniset infektiot (esim. tuberkuloosi). Tällöin vapaan kappa- ja lambdaketjun pitoisuus ovat molemmat koholla, mutta niiden suhde on viitealueella.

Virhelähteet

Käytössä oleva menetelmä ei välttämättä tunnista kaikkien patologisten plasmasolukloonien tuotteita, mikä voi johtaa virheellisen matalaan tulokseen. Korkeissa pitoisuuksissa menetelmä voi antaa virheellisen matalaa tulostasoa. Tuloksia tulee aina tulkita yhdessä muiden laboratoriotulosten kanssa potilaan kliininen tila huomioiden.

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 07.09.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024