Immunoglobuliini, kevytketjut, vapaat, seerumin

S -IgLc-V   KL  4949

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Osatutkimukset

S -IgLcK-V            KL 4966    
S -IgLcL-V      KL 4950
S -K/L-s-VATK 9726

Yli 99 % seerumin kappa- ja lambdaketjuista esiintyy sidotussa muodossa kokonaisten immunoglobuliinimolekyylien rakenneosana. Sidottujen kappa- ja lambdaketjujen ristireaktio seerumin vapaiden kevytketjujen määrityksessä on vain 0,03 - 0,4 %, joten määritys on hyvin spesifinen. Menetelmä soveltuu diagnostiikkaan ja hoidon seurantaan plasmasolutaudeissa, joissa muodostuu vapaata monoklonaalista kevytketjua sisältävää M-komponenttia: kevytketjumyelooma, nonsekretorinen myelooma (NSM), kevytketjua muodostavat plasmasytoomat, primaarinen amyloidoosi ja kevytketjukertymätaudit (light-chain deposition disease).

Indikaatiot

M-komponentteja tuottavien sairauksien, erityisesti kevytketjumyelooman, nonsekretorisen myelooman, kevytketjua muodostavan plasmasytooman, primaarisen amyloidoosin ja kevytketjukertymätautien diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Näyte

1 ml seerumia, lapsilta vähintään  0.2 ml.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Nefelometrinen

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3

Viitearvot

  S -  IgLcK-V         3.3 - 19.4 mg/l   
  S -IgLcL-V5.7 - 26.3 mg/l
  S -K/L-s-V0.26 - 1.65 

Tulkinta

Nonsekretorisessa myeloomassa (NSM) ei taudin määritelmän mukaan perinteisellä elektroforeesilla todeta M-komponenttia seerumista tai virtsasta. Immunofiksaatiolla saadaan joskus osoitetuksi vapaata kevytketjua. Kirjallisuuden mukaan vapaiden kevytketjujen määrityksellä seerumista voidaan todeta viiterajan ylittävä määrä vapaata kappa- tai lambdaketjua lähes 70 %:lla NSM-potilaista.

Kokonaista immunoglobuliinia tuottavissa myeloomissa esiintyy pääasiallisen M-komponentin ohella usein pieniä määriä vapaata monoklonaalista kevytketjua, joten seerumin vapaiden kevytketjujen määritys voi antaa lisäinformaatiota. Kuitenkin elektroforeesi ja immunofiksaatio ovat niissä tapauksissa suositeltavin diagnostinen menetelmä. Kokonaisen M-komponentin sidottu kevytketju voi suuren ylimäärän esiintyessä virheellisesti nostaa saatua vapaan kevytketjun määritystulosta, vaikka ristireaktio onkin pieni. Käytettävät vasta-aineet eivät erota toisistaan monoklonaalisia ja polyklonaalisia vapaita kevytketjuja. Monoklonaalisuuden puolesta puhuu viitealueesta selvästi poikkeava kappa/lambda-suhde.

Seerumin vapaiden kevytketjujen pitoisuus voi lisääntyä myös polyklonaalisesti mm. seuraavissa tiloissa: polyklonaalinen hypergammaglobulinemia, munuaisten vajaatoiminta (vähentynyt kevytketjueritys), autoimmuunitaudit (tavallisimmin SLE), tyypin 1 diabetes, sarkoidoosi ja krooniset infektiot (esim. tuberkuloosi). Tällöin vapaan kappa- ja lambdaketjun pitoisuus ovat molemmat koholla, mutta niiden suhde on viitealueella.

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 28.11.2018

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022