Bentsodiatsepiinit, varmistus

U -BendiCt KL 1820

Akkreditoitu menetelmä.

Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen bentsodiatsepiinien seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte bentsodiatsepiineja tai niiden metaboliitteja.

Näyte

10 ml kertavirtsaa. (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Lähetteeseen on syytä myös merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS).

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

3

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti mm. seuraavia bentsodiatsepiineja tai niiden metaboliitteja: alpratsolaami, bromatsepaami, diatsepaami, dikaliumkloratsepaatti, estatsolaami, fenatsepaami, fludiatsepaami, flunitratsepaami, fluratsepaami, klobatsaami, klonatsepaami, klooridiatsepoksidi, loratsepaami, lormetatsepaami, midatsolaami, nitratsepaami, oksatsepaami, tematsepaami, tetratsepaami ja triatsolaami. Tuloksen ollessa positiivinen ilmoitetaan löydetty yhdiste. Menetelmän herkkyys on noin 100 ng/ml (0.1 mg/l).

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Kirjallisuus

Mulé SJ, Casella GA. Quantitation and confirmation of the diazolo- and triazolbenzodiazepines in human urine by gas chromatography mass spectrometry. J Anal Toxicol 1989;13:179-84.
Päivitetty: 20.10.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021