Natalitsumabi

Pitoisuusmääritys
S -Natal         ATK 10741

Vasta-ainemääritys
S -NatalAb     ATK 6570

Alihankinta, menetelmät on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Päätöksenteon tueksi natalitsumabin annostelun myöhempään muutokseen tai lääkevaihtopäätökseen liittyen, esimerkiksi epäiltäessä natalitsumabin puutteellista tehoa tai tehon hiipumista. 

Näyteastia

Seerumigeeliputki ja erotteluputki.

Näyte

1-2 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen erotteluputkeen. Näyte tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

S -Natal: entsyymi-immunologinen (EIA)
S -NatalAb: radioimmunologinen (RIA)

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

10

Viitearvot

S -Natal:Jäännöspitoisuuden tavoitealue:
Viikko 8: 34.7 mg/l
Ylläpito: 23-29 mg/l
S -NatalAb:alle 11 AU/ml
Tulos välillä 11-20 AU/ml on raja-arvoisesti kohonnut.
Tulos vastataan tällöin alle 20 AU/ml.

Tulkinta

Natalitsumabihoidon aikaset pitoisuudet kliinisessä aineistossa ovat olleet viitearvojen osoittamalla tasolla tai ylläpidossa (300 mg neljän viikon välein iv tai sc) jopa tasolla 31-44 mg/l. Näillä pitoisuuksilla kliininen teho on ollut hyvä. Kirjallisuudessa on kuitenkin pohdittu näiden pitoisuuksien olevan liian korkeita, sillä oraportoitu natalitsumabin kohdemolekyylin alfa4beta1 integriinin estotason merkittävästi heikkenevän ja kliinisen tehon huomattavasti vähenevän vasta kun natalitsumabin jäännöspitoisuudet alittavat 1-2.5 mg/l tason. Erityisesti pohdintaa on aiheuttanut natalitsumabihoitoon liitetty lisääntynyt harvinaisen, mutta vakavan etenevän multifokaalisen enkefalopatian (PML) riski. Laajan amerikkalaisen TOUCH aineiston analysointi on osoittanut, että riskiä voidaan mahdollisesti vähentää pidentämällä natalitsumabin annosteluväliä esim. neljästä viikosta kuuteen viikkoon. Tällöin tavoite ylläpitohoidossa olisi 10 mg/l. Riittävän vahva kliininen näyttö tästä on toistaiseksi puutteellista (osoituksen luokka IV, heikko). 

Ylipaino ja korkea BMI voivat alentaa natalitsumabipitoisuuksia. Mikäli natalitsumabihoitoa jatketaan raskauden aikana, saattavat sen jäännöspitoisuudet aleta. 

Vasta-aineita natalitsumabille muodostuu väliaikaisesti n. 1-% potilaista. Pysyviä vasta-aineita natalitsumabille on raportoitu muodostuvan n. 4-9 %:lle. Erityisesti pysyvien vasta-aineiden muodostuminen sekä alhaiset natalitsumabin pitoisuudet on liitetty hoidon tehon laskuun. Pysyvät vasta-aineet voivat vähentävää natalitsumabin jäännöspitoisuuksia ja aiheuttaa yliherkkyysreaktioita erityisesti annostelun yhteydessä.

Kirjallisuus

Polman CH, O'Connor PW, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L, Miller DH, Phillips JT, Lublin FD, Giovannoni G, Wajgt A, Toal M, Lynn F, Panzara MA, Sandrock AW; AFFIRM Investigators. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2006 Mar 2;354(9):899-910. doi: 10.1056/NEJMoa044397. PMID: 16510744. 

Trojano M, Ramió-Torrentà L, Grimaldi LM, Lubetzki C, Schippling S, Evans KC, Ren Z, Muralidharan KK, Licata S, Gafson AR. A randomized study of natalizumab dosing regimens for relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler. 2021 Dec;27(14):2240-2253. doi: 10.1177/13524585211003020. Epub 2021 Apr 6. PMID: 33821693; PMCID: PMC8597184. 

Plavina T, Muralidharan KK, Kuesters G, Mikol D, Evans K, Subramanyam M, Nestorov I, Chen Y, Dong Q, Ho PR, Amarante D, Adams A, De Sèze J, Fox R, Gold R, Jeffery D, Kappos L, Montalban X, Weinstock-Guttman B, Hartung HP, Cree BAC. Reversibility of the effects of natalizumab on peripheral immune cell dynamics in MS patients. Neurology. 2017 Oct 10;89(15):1584-1593. doi: 10.1212/WNL.0000000000004485. Epub 2017 Sep 15. Erratum in: Neurology. 2020 Oct 6;95(14):661. PMID: 28916537; PMCID: PMC5634662. 

Li H, Shi FH, Huang SY, Zhang SG, Chen ML. A Review on Clinical Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Pharmacogenomics of Natalizumab: A Humanized Anti-α4 Integrin Monoclonal Antibody. Curr Drug Metab. 2018;19(14):1213-1223. doi: 10.2174/1389200219666180427165841. PMID: 29708072. 

Ryerson LZ, Foley J, Chang I, Kister I, Cutter G, Metzger RR, Goldberg JD, Li X, Riddle E, Smirnakis K, Kasliwal R, Ren Z, Hotermans C, Ho PR, Campbell N. Risk of natalizumab-associated PML in patients with MS is reduced with extended interval dosing. Neurology. 2019 Oct 8;93(15):e1452-e1462. doi: 10.1212/WNL.0000000000008243. Epub 2019 Sep 12. PMID: 31515290; PMCID: PMC7010325. 

van Kempen ZLE, Hoogervorst ELJ, Wattjes MP, Kalkers NF, Mostert JP, Lissenberg-Witte BI, de Vries A, Ten Brinke A, van Oosten BW, Barkhof F, Teunissen CE, Uitdehaag BMJ, Rispens T, Killestein J. Personalized extended interval dosing of natalizumab in MS: A prospective multicenter trial. Neurology. 2020 Aug 11;95(6):e745-e754. doi: 10.1212/WNL.0000000000009995. Epub 2020 Jul 20. PMID: 32690785.

European Medicines Agency, Annex I Summary of Product Characteristics. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tysabri-epar-product-information_en.pdf Haettu viim. 04.09.2022 

EMA - Natalitsumabi - Annex I - Summary of Product Characteristics

Tekopaikka

Sanquin
Akkreditointitaho: Dutch Accreditation Council RvA (ILAC MRA:n jäsen).
Standardi: EN ISO 15189

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.11.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024