Kaksisuuntaisen mielialahäiriön erottaminen masennuksesta

B -Bipolar  ATK 12030

Alihankinta

Indikaatiot

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja masennuksen erotusdiagnostiikka.

Rajoitukset

Tutkimus voidaan suorittaa vain 18 vuotta täyttäneille. Tutkimus on suoritettava masennusjakson aikana.

Näyteastia

PAXgene® Blood RNA-putki

Näyte

Näyte otetaan PAXgene® Blood RNA -erikoisputkeen. HUOM! Putken sisältö on ihoa ärsyttävää. Putken käyttöturvallisuusohje.

Ennen näytteenottoa potilaalle annetaan luettavaksi tutkimuksen tilauslomake, sekä annetaan muutoinkin kaikki tarvittava tieto tutkimuksesta.

Putken tulee olla huoneenlämpöinen näytteenottohetkellä. Ota hukkaputki ennen PAXgene® -putkea, jotta putki täyttyy riittävästi. Mikäli samalla näytteenottokerralla otetaan muitakin näytteitä, PAXgene® -putki on putkijärjestyksessä viimeisenä. Putkea tulee pitää näytteenotossa pystyasennossa, jotta estetään putken lisäaineen takaisinvirtaus. Aseta potilaan käsivarsi alas suuntautuvaan asentoon. Pidä putkesta kiinni siten, että tulppa osoittaa ylöspäin. Vapauta puristusside heti, kun verta alkaa virrata putkeen. Varmista, että putken lisäaineet eivät kosketa tulppaa tai neulan päätä näytteenoton aikana. Kääntele putkea 8-10 kertaa näytteenoton jälkeen. Näyteputkea tulee pitää näytteenoton jälkeen huoneenlämmössä vähintään kaksi tuntia.

Näytteenottoputki on tilattavissa SYNLAB:in tarviketilauslomakkeella.

Lähete

Näytteen mukana tulee olla tutkimuksen tilauslomake/lähete:
B -Bipolar lähete 
B -Bipolar remiss 

Tilauslomake täytetään kaikilta osin. Huomioi, että kaikki kysytyt tiedot ovat tärkeitä tutkimuksen onnistumiseksi. Lisäksi on erittäin tärkeää, että potilas ja lääkäri allekirjoittavat tilauslomakkeen, sillä ilman allekirjoituksia tutkimusta ei voida tehdä. Vaillinaisesti täytetty lomake saattaa johtaa näytteen analysoinnin viivästymiseen tai jopa hylkäämiseen.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä kaksi vuorokautta. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä keskuslaboratoriossa kahden vuorokauden sisällä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakasta näytettä vähintään 24 tuntia ennen sen lähettämistä keskuslaboratorioon. Näyte ei saa sulaa lähetyksen aikana.

Menetelmä

NGS-sekvensointi (next generation sequencing)

Tulkinta

Tuloksista annetaan englanninkielinen lausunto. Hoitavan lääkärin tulee tulkita tulokset suhteessa potilaan kliiniseen tilaan ja muihin löydöksiin.

Tekotiheys

Pyydettäessä

Vastausaika (arkipäivää)

35

Tekopaikka

SYNLAB Italia

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 23.05.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024