Klonatsepaami

S -Klona          KL 3060

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Klonatsepaamihoidon seuranta.
Klonatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään erilaisten epilepsiamuotojen hoitoon.
Klonatsepaami imeytyy lähes täydellisesti suun kautta annettuna. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2-4 tunnissa. Klonatsepaamin jakautumistilavuus on 2-6 l/kg, ja se sitoutuu noin 85 %:sti plasman proteiineihin. Klonatsepaami metaboloituu lähes täysin, pääasiallisesti 7-aminoklonatsepaamiksi ja pienemmässä määrin 7-asetaminoklonatsepaamiksi ja hydroksiklonatsepaamiksi. Inaktiivit metaboliitit erittyvät virtsaan joko vapaina tai glukuronihappoon konjugoituneina. Klonatsepaamin puoliintumisaika vaihtelee välillä 19-60 tuntia, ollen keskimäärin 23 tuntia.
Fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini ja muut entsyymi-induktorit pienentävät klonatsepaamin pitoisuuksia seerumissa.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttinen alue 63-222 nmol/l.
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 254 nmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017
Päivitetty: 02.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024