Klonatsepaami

S -Klona          KL 3060

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Klonatsepaamihoidon seuranta.
Klonatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään erilaisten epilepsiamuotojen hoitoon.
Klonatsepaami imeytyy lähes täydellisesti suun kautta annettuna. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2-4 tunnissa. Klonatsepaamin jakautumistilavuus on 2-6 l/kg, ja se sitoutuu noin 85 %:sti plasman proteiineihin. Klonatsepaami metaboloituu lähes täysin, pääasiallisesti 7-aminoklonatsepaamiksi ja pienemmässä määrin 7-asetaminoklonatsepaamiksi ja hydroksiklonatsepaamiksi. Inaktiivit metaboliitit erittyvät virtsaan joko vapaina tai glukuronihappoon konjugoituneina. Klonatsepaamin puoliintumisaika vaihtelee välillä 19-60 tuntia, ollen keskimäärin 23 tuntia.
Fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini ja muut entsyymi-induktorit pienentävät klonatsepaamin pitoisuuksia seerumissa.

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttisena alueena pidetään 13 - 253 nmol/l.
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 317 nmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Päivitetty: 12.07.2017

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022