Proteiini C, plasmasta

P -PC     KL 3435

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Laskimotukostaipumuksen selvittely.

Näyteastia

Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml

Näyte

3,2 % Na-sitraattiplasma. Näyte otetaan hyytymistutkimusputkeen (109 mM Na-sitraatti, 2,7 ml). Näyte sentrifugoidaan (15 min, 2500 g). Plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja pakastetaan.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Fotometrinen

Tekotiheys

ma - pe

Vastausaika (arkipäivää)

2

Viitearvot

Kaikki 74 - 141 %

Tulkinta

Proteiini C (PC) on K-vitamiinista riippuvainen hyytymisjärjestelmän inhibiittori, jonka perinnöllinen vajaustila johtaa laskimotukostaipumukseen. Toistetusti alentunut PC-aktiivisuus ilman sekundaarisia syitä, tukostaipumus ja positiivinen sukuanamneesi viittaavat perinnölliseen PC-vajaukseen. Vajauksen tyypin selvittämisessä käytetään antigeenimääritystä (P -PC-Ag, KL 4448).

Alentuneita PC-tasoja todetaan myös varfariinihoidon aikana, K-vitamiinin puutteessa, maksan vajaatoiminnassa, laajan akuutin tukoksen yhteydessä ja yleistyneessä intravaskulaarisessa koagulaatiossa (DIK). PC-taso on aikuistasoa alhaisempi vastasyntyneillä ja pienillä lapsilla: aikuistasot saavutetaan tyypillisesti 1-2 vuoden iässä (joskus tosin vasta murrosiässä).

Tekopaikka

HUSLAB
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 03.10.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024