Hydroksikarbatsepiini (10-)

S -OHKarba KL 3957

Akkreditoitu menetelmä

Indikaatiot

Okskarbatsepiinihoidon seuranta määrittämällä sen metaboliitti 10-hydroksikarbatsepiini.

Okskarbatsepiini on epilepsialääke, jota käytetään myös joissakin vaikeissa kiputiloissa. Se muistuttaa rakenteellisesti karbamatsepiinia. Okskarbatsepiinin antikonvulsiivinen teho on yhtä hyvä kuin karbamatsepiinilla, mutta haittavaikutuksia esiintyy vähemmän. Okskarbatsepiini imeytyy nopeasti suun kautta annettuna. Se pelkistyy nopeasti vastaavaksi alkoholiksi, 10-hydroksikarbatsepiiniksi, joka on farmakologisesti aktiivinen ja pääasiallisesti vastaa lääkkeen tehosta.

Okskarbatsepiini metaboloituu 10-hydroksikarbatsepiinin lisäksi myös trans-10,11-dihydroksikarbamatsepiiniksi. 10-hydroksikarbatsepiini sitoutuu plasman proteiineihin 40-60 %:sti, sen puoliintumisaika on noin 12 tuntia, se pitenee munuaisten vajaatoiminnassa ja iäkkäillä. Yli 45 % annoksesta erittyy virtsaan 10 päivän kuluessa. Okskarbatsepiini ei indusoi karbamatsepiinin tavoin maksan oksidatiivisia entsyymejä.

Menetelmässä mitataan ainoastaan 10-hydroksikarbatsepiinin pitoisuus, koska okskarbatsepiinin osuus ja merkitys kliinisen vaikutuksen osalta on vähäinen (pitoisuus 1/15-1/30 10-hydroksi-metaboliitista).

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä, mielellään valolta suojattuna. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C).

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

2 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4

Viitearvot ja tulkinta

Hoitoalue 40-139 µmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 158 µmol/l.

Hydroksikarbatsepiinin huippupitoisuus saavutetaan noin 8 tunnissa ja sen eliminaation puoliintumisaika on noin 12 tuntia.
Okskarbatsepiinin terapeuttista aluetta ei ole määritetty, koska se metaboloituu nopeasti elimistössä ja sen osuus kliinisesti vaikuttavasta lääkeaineosuudesta on alle 5 %.

Kirjallisuus

Jürgens U, May T, Hillenkötter K, Rambeck B. Systematic comparison of three basic methods of sample pretreatment for high-performance liquid chromatographic analysis of antiepileptic drugs using gas chromatography as a reference method. Ther Drug Monit 1984;6:334-43.
Zagrewska JM, Patsalos PN. Oxcarbazepine: a new drug in the management of intractable trigeminal neuralgia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989;52:472-6.

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51:9-62.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 15.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024