Hydroksikarbatsepiini (10-)

S -OHKarba          KL 3957

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Okskarbatsepiinihoidon seuranta määrittämällä sen metaboliitti 10-hydroksikarbatsepiini.
Okskarbatsepiini on epilepsialääke, jota käytetään myös joissakin vaikeissa kiputiloissa. Se muistuttaa rakenteellisesti karbamatsepiinia. Okskarbatsepiinin antikonvulsiivinen teho on yhtä hyvä kuin karbamatsepiinilla, mutta haittavaikutuksia esiintyy vähemmän. Okskarbatsepiini imeytyy nopeasti suun kautta annettuna. Se pelkistyy nopeasti vastaavaksi alkoholiksi, 10-hydroksikarbatsepiiniksi, joka on farmakologisesti aktiivinen ja pääasiallisesti vastaa lääkkeen tehosta.
Okskarbatsepiini metaboloituu 10-hydroksikarbatsepiinin lisäksi myös trans-10,11-dihydroksikarbamatsepiiniksi. 10-hydroksikarbatsepiini sitoutuu plasman proteiineihin 40-60 %:sti, sen puoliintumisaika on noin 12 tuntia, se pitenee munuaisten vajaatoiminnassa ja iäkkäillä. Yli 45 % annoksesta erittyy virtsaan 10 päivän kuluessa. Okskarbatsepiini ei indusoi karbamatsepiinin tavoin maksan oksidatiivisia entsyymejä.
Menetelmässä mitataan ainoastaan 10-hydroksikarbatsepiinin pitoisuus, koska okskarbatsepiinin osuus ja merkitys kliinisen vaikutuksen osalta on vähäinen (pitoisuus 1/15-1/30 10-hydroksi-metaboliitista).

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk.Lähetys huoneenlämmössä, mielellään valolta suojattuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen (LC).

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3-6

Viitearvot ja tulkinta

10-Hydroksikarbatsepiinin terapeuttinen pitoisuus epilepsian hoidossa on 30-120 µmol/l (8-30 mg/l). Hydroksikarbatsepiinin huippupitoisuus saavutetaan noin 8 tunnissa ja sen eliminaation puoliintumisaika on noin 12 tuntia.
Okskarbatsepiinin terapeuttista aluetta ei ole määritetty, koska se metaboloituu nopeasti elimistössä ja sen osuus kliinisesti vaikuttavasta lääkeaineosuudesta on alle 5 %.

Tiedustelut

kemisti Terhi Launiainen
terhi.launiainen@synlab.fi

Kirjallisuus

Jürgens U, May T, Hillenkötter K, Rambeck B. Systematic comparison of three basic methods of sample pretreatment for high-performance liquid chromatographic analysis of antiepileptic drugs using gas chromatography as a reference method. Ther Drug Monit 1984;6:334-43.
Zagrewska JM, Patsalos PN. Oxcarbazepine: a new drug in the management of intractable trigeminal neuralgia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989;52:472-6.
Päivitetty: 14.06.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2020