Hygienianäyte, viljely

-HygVi KL 1649

Indikaatiot

Ympäristön hygieenisyyden montorointi. Tutkimuksen tarkempi käyttötarkoitus/kysymyksenasettelu on tarpeen mainita lähetteessä.

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. eSwab, Amies M40) tai yleiselatusmalja

Näyte

Tutkimuksen käyttötarkoituksen mukaan hangataan näytteenottotikkua tutkittavalla pinnalla ja laitetaan näyte kuljetusputkeen. Mikäli monitoroidaan ympäristön bakteerikontaminaatiota, tulee näytteenottoalan olla halkaisijaltaan 90 mm. Vaihtoehtoisesti käytetään kontaktimaljaa. Viljelykaappien ja laminaarikaappien ilman bakteerikontaminaation tutkimiseen käytetään laskeumamaljaa (laskeuma-aika 4 h). Esitiedot ja kysymyksenasettelu tulee täyttää huolellisesti lähetteeseen oikean tulkinnan varmistamiseksi, esim. viljelykaapin laskeumamalja tai löytyykö pesualtaan pinnalta MRSA-bakteeria?

Näytteen säilytys

Näytteenotto ajoitetaan siten, että näytteitä ei jouduta säilyttämään lähettävässä paikassa.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään.

Menetelmä

Viljely yleiselatusaineille tai kysymyksenasettelun vaatimille maljoille. Kasvatus, lajitunnistus ja määrän arviointi.

Tekotieheys

Ma-la

Vastausaika

4

Jatkotutkimukset saattavat pidentää vastausaikaa.

Tulkinta

Kysymyksen asettelun ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 22.03.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024