Hygienianäyte, viljely

-HygVi KL 1649

Indikaatiot

Ympäristön hygieenisyyden montorointi. Tutkimuksen tarkempi käyttötarkoitus/kysymyksenasettelu on tarpeen mainita lähetteessä.

Näyte

Tutkimuksen käyttötarkoituksen mukaan hangataan näytteenottotikkua tutkittavalla pinnalla ja laitetaan näyte kuljetusputkeen. Mikäli monitoroidaan ympäristön bakteerikontaminaatiota, tulee näytteenottoalan olla halkaisijaltaan 90 mm. Vaihtoehtoisesti käytetään kontaktimaljaa. Viljelykaappien ja laminaarikaappien ilman bakteerikontaminaation tutkimiseen käytetään laskeumamaljaa (laskeuma-aika 4 h). Esitiedot ja kysymyksenasettelu tulee täyttää huolellisesti lähetteeseen oikean tulkinnan varmistamiseksi, esim. viljelykaapin laskeumamalja tai löytyykö pesualtaan pinnalta MRSA-bakteeria?

Säilytys ja lähetys

Näytteenotto ajoitetaan siten, että näytteitä ei jouduta säilyttämään lähettävässä paikassa. Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään.

Menetelmä

Viljely yleiselatusaineille tai kysymyksenasettelun vaatimille maljoille. Kasvatus, lajitunnistus ja määrän arviointi.

Tekotieheys

Viljellään arkipäivisin ma-la, valmistuu 4 vuorokaudessa.

Tulkinta

Kysymyksen asettelun ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tiedustelut

Sairaalamikrobiologi Minna Ervola
etunimi.sukunimi@synlab.fi

Sairaalamikrobiologi Anna Muotiala
etunimi.sukunimi@synlab.fi
Päivitetty: 14.01.2021

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021