Paroksetiini

S -Paroks KL 1913

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Paroksetiinihoidon seuranta.
Paroksetiini on fenyylipiperidiinijohdoksiin kuuluva masennuslääke. Se estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa presynaptisiin hermonpäätteisiin.
Suun kautta annettuna paroksetiini imeytyy hyvin hyötyosuuden vaihdellessa annoksen mukaan merkittävän ensikierron seurauksena. Huippupitoisuudet seerumissa voivat vaihdella kaksinkertaisesti farmakogeneettisestä metaboliakyvystä (CYP2D6) riippuen. Paroksetiini sitoutuu plasman proteiineihin noin 95 %:sti. Jakautumistilavuus on 17 ± 10 l/kg ja puhdistuma 8.6 ± 3.2 ml/min/kg; puhdistuma pienenee iäkkäillä ja maksakirroosissa. Eliminaation puoliintumisaika on 17 ± 3 tuntia ja pitenee e.m. potilailla sekä hitailla metaboloijilla. Virtsaan erittyy muuttumattomana alle 2 % ja metaboliitteina noin 64 %. Metaboliitit eivät ole merkittävässä määrin farmakologisesti aktiivisia. Vakiintunut seerumipitoisuus saavutetaan 7-14 päivässä. Paroksetiini estää joidenkin lääkeaineiden metaboliaa, ja sen omat pitoisuudet voivat muuttua muiden samanaikaisten lääkkeiden vaikutuksesta.

Näyte

2 ml (0,5 ml) seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LCMSMS).

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Paroksetiinille ei ole kuvattu varsinaista terapeuttista aluetta. Suositus 30 - 500 µg/l, optimaalinen taso 70 - 120 ug/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Päivitetty: 15.08.2017

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022