Neurosyfilis, pakettitutkimus seerumista ja aivoselkäydinnesteestä

-NeurSyf   ATK 21785

Osatutkimukset

Li-NeurSyf   ATK 12028
S -NeurSyfATK 12029

Alihankinta

Indikaatiot

Neurosyfiliksen primaaridiagnostiikka.

Tutkimuksen suoritus edellyttää, että laboratorioon toimitetaan samanaikainen likvor- ja seeruminäyte, jolloin voidaan selvittää mahdollinen intratekaalinen vasta-ainetuotanto. Mikäli laboratorion tiedossa ei ole syfilisseropositiivisuutta, näytteestä tehdään ensin S-TrpaAb-määritys ja tarvittavat jatkotutkimukset seerumista syfilisdiagnoosin varmistamiseksi. Mikäli seerumissa ei todeta syfilisvasta-aineita, ei likvorin tutkimisesta ole hyötyä.

Mikäli seerumissa todetaan syfilisvasta-aineita, seerumista ja likvorista tutkitaan kardiolipiinivasta-aineet (S/Li-KardAb) sekä TPHA-vasta-aineet (S/Li-TPHA). Lisäksi likvorista tehdään tarvittaessa myös FTA-vasta-ainetutkimus (Li-FTAAbs) laboratorion harkinnan mukaan.

Näyteastia

Likvornäyte: Tehdaspuhdas putki 
Seeruminäyte: Seerumi-geeliputki tai seerumiputki

Näyte

Likvornäyte 800 µl, seeruminäyte 2 ml.
Likvor- ja seeruminäytteiden tulee olla samana päivänä otettuja. Mikäli ei ole mahdollista saada saman päivän seerumi- ja likvor-näytettä, tulee näytteiden olla korkeintaan kolmen vuorokauden välein otettuja.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, joilloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Flokkulaatiotesti, partikkeliagglutinaatio

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

5-10

Viitearvot

Normaalisti negatiivinen. Reaktiivisista tuloksista annetaan lausunto.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 30.11.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024