Bentsodiatsepiinit, seulonta virtsasta

U -Bendi-O KL 1178

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Virtsan bentsodiatsepiiniseulonta kattaa yleisimmin käytetyt bentsodiatsepiinit. Määritystä voidaan käyttää lääkeaineiden väärinkäytön tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen.

Näyte

10 ml kertavirtsaa. Lähetteeseen on syytä merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Näyteastia

Terveyden- ja päihdehuollon huumetutkimussetti, virtsa (sis.putki, sinetti, imuliina ja minigrip)

tai pelkät näyteputket:

Kuljetusputki, virtsanäytteet (10 ml), adapteri ei sovi putkeen

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Immunologinen.

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

1

Tulkinta

Normaalitulos on negatiivinen.

Menetelmä soveltuu ensisijaisesti diatsepaamin, klooridiatsepoksidin, dikaliumkloratsepaatin ja tematsepaamin käytön seulontaan. Menetelmä havaitsee myös triatsolotyyppisten bentsodiatsepiinien (triatsolaami, midatsolaami, alpratsolaami) käytön silloin kun näiden lääkeaineiden metaboliittien pitoisuudet virtsassa ovat riittävän korkeat. Menetelmä ei sovellu hyvin oksatsepaamin, loratsepaamin, desmetyyliklobatsaamin ja klonatsepaamin käytön toteamiseen.

Positiivisen tuloksen alaraja lormetatsepaamille on 200 ng/ml (0.2 mg/l). Menetelmän luonteen vuoksi herkkyys muille bentsodiatsepiineille vaihtelee. Positiivinen seulontatulos on syytä varmistaa aina kaasukromatografis-massaspektrometrisella varmistusmenetelmällä (ks. Bentsodiatsepiinit, varmistus), koska käytetty vasta-aine saattaa ristireagoida myös muiden yhdisteiden kanssa. Varmistusanalyysi laskutetaan erikseen.

Diatsepaami, dikaliumkloratsepaatti, klooridiatsepoksidi, oksatsepaami ja tematsepaami erittyvät virtsaan osittain samoina aineenvaihduntatuotteina. Näin ollen potilaan käyttämän bentsodiatsepiinivalmisteen päätteleminen laboratoriotuloksen perusteella voi olla vaikeaa tai joskus jopa mahdotonta.

Haluttaessa laajempi bentsodiatsepiinien seulonta voidaan valita bentsodiatsepiinien varmistusanalyysi (ks. Bentsodiatsepiinit, varmistus) tai laaja huumeseulonta (ks. Huume- ja lääkeaineseulonta virtsasta, laaja).

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 07.10.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024