Amitriptyliini

S -Amitrip                 KL 1068

Osatutkimukset

S -Nortrip     KL 2408
S -AmiNorS  ATK 10222  (amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlaskettu pitoisuus)

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Amitriptyliinihoidon seuranta.
Amitriptyliini on trisyklinen masennuslääke. Sillä on voimakas antikolinerginen ja sedatiivinen vaikutus.
Amitriptyliini imeytyy suun kautta annettuna hyvin. Hyötyosuus vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 50 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan hitaasti ja vaihtelevasti keskimäärin noin 4 tunnissa. Amitriptyliinin jakautumistilavuus vaihtelee huomattavasti ollen keskimäärin 14 (6.4-30.0) l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 95 %:sti. Amitriptyliini metaboloituu maksassa mm. CYP2D6-entsyymin välityksellä. Vain pieni osa (alle 2 %) siitä erittyy muuttumattomana virtsaan. Päämetaboliitti, nortriptyliini, on aktiivinen. Amitriptyliinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 10-40 tuntia. Iän myötä ja yliannostustiloissa puoliintumisaika voi pidetä, myrkytyksissä jopa 80 tuntiin.
Monet lääkeaineet, tupakointi ja virtsan pH:n muutokset vaikuttavat amitriptyliinin farmakokinetiikkaan. Sen metaboliaa estävät ja pitoisuutta seerumissa lisäävät mm. fluoksetiini, haloperidoli, kinidiini, paroksetiini, perfenatsiini, tioridatsiini ja tsuklopentiksoli.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy enintään 3-4 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.  Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4

Viitearvot ja tulkinta

S  -Amitrip        ei viitearvoja käytettävissä         
S  -Nortrip        ei viitearvoja käytettävissä amitriptyliinihoidon seurannassa
S -AmiNorS       300 - 740 nmol/l
Amitriptyliinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Terapeuttisella alueella amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlasketun pitoisuuden (S -AmiNorS) katsotaan yleensä masennuksen hoidossa olevan 300-740 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1100 nmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus


Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235
Päivitetty: 16.05.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024