Lysergihappodietyyliamidi, varmistus

U -LSDCt KL 4523

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatio

Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen LSD-seulonta-analyysin (lysergihappodietyyliamidi eli lysergidi) jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte LSD:tä tai sen metaboliittia.

Näyteastia

Kuljetusputki, virtsanäytteet (10ml)

Näyte

10 ml kertavirtsaa. (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Lähetteeseen on syytä myös merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS).

Tekotiheys

Tehdään 1 - 2 x  viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

11

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Menetelmän herkkyys LSD:lle on noin 0.2 ng/ml (0.0002 mg/l) ja sen metaboliitille 2-oxo-3-hydroxy-LSD:lle noin 1 ng/ml (0.001 mg/l).

Kirjallisuus

Reuschel SA, Percey SE, Liu S, Eades DM, Foltz RL. Quantitative determination of LSD and a major metabolite, 2-oxo-3-hydroxy-LSD, in human urine by solid-phase extraction and gas chromatography-tandem mass spectrometry. J Anal Toxicol 1999;23:306-12.

Tekopaikka

THL
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 17025

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 03.10.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024