Diatsepaami

S -Diatsep KL 1240

Osatutkimukset

S -NordiatKL 3982
S -DiaNorS     ATK 10230   (diatsepaamin ja nordiatsepaamin yhteenlaskettu pitoisuus)

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatio

Diatsepaamihoidon seuranta.
Diatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään tuska- ja levottomuustilojen, psyykkisten jännitystilojen, unettomuuden ja psykosomaattisten sairauksien oireiden lievittämiseen. Diatsepaamia käytetään myös epilepsialääkkeenä ja lihasrelaksanttina.
Diatsepaami imeytyy nopeasti ja täydellisesti suun kautta annettuna. Huippupitoisuus saavutetaan 30-90 minuutin kuluessa. Imeytyminen lihaksesta on hidasta ja vaihtelevaa. Iäkkäillä henkilöillä imeytyminen myös ruoansulatuskanavasta on hidasta. Diatsepaamin jakautumistilavuus on 1.2 l/kg ja puoliintumisaika on 24-48 tuntia. Nämä kasvavat vanhuksilla ja vaikeissa maksasairauksissa. Jatkuvasti käytettäessä tarvitaan vakiintuneen tason saavuttamiseen 5-10 vuorokautta. Diatsepaami metaboloituu maksassa demetylaatiolla ja hydroksylaatiolla. Päämetaboliitti, nordiatsepaami, on aktiivinen. Sen puoliintumisaika (48-72 tuntia) on pidempi kuin diatsepaamin. Nordiatsepaamin pitoisuus vaihtelee vuorokauden aikana vähemmän kuin diatsepaamin. Molemmat yhdisteet sitoutuvat runsaasti plasman proteiineihin (97-99 %). Nordiatsepaami metaboloituu edelleen mm. oksatsepaamiksi, joka myös on sedatiivinen ja anksiolyyttinen. Näin ollen bentsodiatsepiinien pitkä puoliintumisaika ja lukuisat aktiiviset metaboliitit vaikeuttavat pitoisuusmääritysten tulosten ja kliinisen vasteen välisen suhteen arviointia.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

S -Diatsepei viitearvoja käytettävissä
S -Nordiatei viitearvoja käytettävissä
S -DiaNorS   1 - 9 µmol/l

Terapeuttisella alueella diatsepaamin ja nordiatsepaamin yhteenlasketun pitoisuuden katsotaan olevan 1 - 9 µmol/l. Toksisia oireita voi ilmaantua, jos diatsepaamin ja nordiatsepaamin yhteenlaskettu pitoisuus ylittää 11 µmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Päivitetty: 19.05.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024