Buprenorfiini, varmistus

U -BupreCt KL 1822

Akkreditoitu menetelmä.

Tutkimus on tarkoitettu positiiviseksi osoittautuneen buprenorfiinin seulonta-analyysin jatkotutkimukseksi.
Huumeseulontaan käytetyt pikamenetelmät ja muut immunologiset menetelmät saattavat antaa väärän positiivisen tuloksen ja näin johtaa vääriin johtopäätöksiin potilaasta. Väärä positiivinen tulos voi olla kohtalokasta varsinkin tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta seuraa sanktioita (esim. katkaisuhoidossa olevat hoitosopimuspotilaat). Positiivisen seulontatuloksen jatkona tehtävällä massaspektrometrisellä analyysillä varmistetaan, sisältääkö näyte buprenorfiinia, sen metaboliittia ja opioidiantagonistia naloksonia. Naloksonin toteamisella pyritään varmistamaan, että vieroitus-/korvaushoidossa oleva henkilö on käyttänyt buprenorfiini/naloksoni-yhdistelmävalmistetta eikä sen sijaan esim. suonensisäisesti buprenorfiinivalmisteita, jotka eivät sisällä naloksonia.

Näyte

10 ml kertavirtsaa. (Huom. Sama näyte, josta seulonta-analyysikin on tehty.)
Lähetteeseen on syytä myös merkitä potilaan käyttämä lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS).

Tekotiheys

Tehdään 2-3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

4

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti buprenorfiinia ja sen metaboliittia norbuprenorfiinia sekä opioidiantagonisti naloksonia. Tuloksen ollessa positiivinen ilmoitetaan löydetty yhdiste. Menetelmän herkkyys buprenorfiinille ja norbuprenorfiinille on noin 2 ng/ml (0.002 mg/l) ja naloksonille noin 1 ng/ml (0.001 mg/l).

Tiedustelut

kemisti Riikka Töllikkö
riikka.tollikko@synlab.fi
Päivitetty: 12.12.2019

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2020