Sitalopraami, essitalopraami

S -Sital KL 4258

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatio

Sitalopraamin hoidon seuranta.
Sitalopraami on masennuslääke, joka estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa hermonpäätteisiin.
Sitalopraami imeytyy suun kautta annettuna nopeasti, ja hyötyosuus on 80 ± 13 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 3 tunnissa. Sitalopraamin jakautumistilavuus on 12.3 ± 2.3 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 80 %:sesti, essitalopraami 56 %:sesti. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 33 (23-75) tuntia, essitalopraamilla keskimäärin 22 tuntia. Sitalopraamin puhdistuma on 4.3 ± 1.2 ja essitalopraamin 8.8 ± 3.2 ml/min/kg. Vanhuksilla eliminaatio yleensä hidastuu (puoliintumisaika lähes 4 vrk:en), ja pitoisuudet seerumissa voivat suurentua jopa nelinkertaisiksi. Myös maksasairauksissa eliminaatio huonontuu. Vakiintunut taso saavutetaan viikossa.
Päämetaboliitti on desmetyylisitalopraami, joka on neljä kertaa heikompi serotoniinin takaisinoton estäjä kuin sitalopraami. Kaksi muutakin metaboliittia on heikosti aktiivisia. Eritys tapahtuu virtsaan (noin 10 % muuttumatta) ja ulosteeseen.
Huomioitava: Vaaralliset yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

4

Viitearvot ja tulkinta

Sitalopraamia käytettäessä terapeuttisena alueena pidetään 150-340 nmol/l ja essitalopraamia käytettäessä 50-250 nmol/l.

Essitalopraami on sitalopraamin S-enantiomeeri. Jos potilaan käyttämä valmiste sisältää pelkästään essitalopraamia, niin tulee huomioida essilopraamin viitearvot 50-250 nmol/l.

Sitalopraamia käytettäessä toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 678 nmol/l. 
Essitalopraamia käytettäessä toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 493 nmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Päivitetty: 02.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024