Hyytymistutkimus, suppea, plasmasta

P -Hyyttek    ATK  8665

Osatutkimukset

P -APTT, P -AT3, P -Fibr, P -FiDD, P -FVIII., P -Trombai ja P -TT

Alihankinta

Indikaatiot

Äkillinen verenvuoto ja hyytymishäiriöt vaikeiden yleissairauksien, invasiivisten toimenpiteiden ja antitromboottisen tai fibrinolyyttisen hoidon yhteydessä. DIK (yleistynyt intravaskulaarinen koagulaatio). Vaikea-asteisen tromboosin hoidon seuranta. Maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan vuotovaaran arviointi.

Näyte

1 ml  sitraattiplasmaa, minimimäärä 0,5 ml. Näyte otetaan 3.2% Na-sitraattiplasmaputkeen.

Säilytys ja lähetys

Näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja pakastettava. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Vastausaika (arkipäivää)

1 - 2

Tekotiheys

Tehdään 4 - 5 kertaa viikossa.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 28.01.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2020