Etosuksimidi

S -Etosux          KL 1383

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Etosuksimidihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tekotiheys

Tehdään 3  x viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

Terapeuttinen alue 283-708 µmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 850 µmol/l.

Tulkinta

Huippupitoisuusaika 2 - 3 h. Eliminaation puoliintumisaika on 40 - 60 h. Entsyymi-induktorit (mm. fenytoiini ja karbamatsepiini) nopeuttavat ja valproaatti puolestaan hidastaa puoliintumista. Etosuksimidi voi suurentaa mm. seerumin fenytoiinipitoisuutta.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 04.10.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024