Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys, DNA-tutkimus

B -AtryTyD          KL 4500

Akkreditoitu tutkimus

Sisältää S- ja Z-mutaatiotutkimukset.

Alfa1-antitrypsiinin puutos (AATD) on perinnöllinen aineenvaihduntasairaus. Alfa1-antitrypsiinin (AAT)alhainen pitoisuus seerumissa lisää riskiä sairastua keuhko- ja maksasairauksiin. AAT:n alhainen pitoisuus johtuu kromosomissa 14q32.1 sijaitsevan SERPINA1-geenin mutaatioista. Merkittävimmät mutaatiot suomalaisilla ovat ns. S- ja Z-mutaatiot. Mutaatiot johtavat aminohappomuutokseen: S-mutaatiossa Glu264Val (A>T) ja Z-mutaatiossa Glu342Lys (G>A). S- ja Z-mutaatioita tutkimalla voidaan erottaa genotyypit PiMM, PiMS, PiSS, PiSZ, PiMZ ja PiZZ. Pieni osa matalasta alfa1-antitrypsiini pitoisuudesta voi selittyä harvinaisilla mutaatioilla tai nk. "nolla-alleelilla", joita ei tällä tutkimuksella todeta.

Indikaatiot

Keuhko- ja maksasairauksien etiologian selvittäminen.

Näyte

3 ml EDTA-verta (lapsilta 1 ml).

Säilytys ja lähetys

Lähetys huoneenlämmössä. Lyhytaikainen säilytys (1-4 vrk) jääkaapissa.

Menetelmä

Genotyypitys Taqman-kemialla.

Tekotiheys

1 x 2 vko

Vastausaika (arkipäivää)

5-10

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.
Genotyyppi PiMM on normaali.
Genotyyppiin PiZZ liittyy merkittävästi alentunut entsyymipitoisuus (n. 15% normaalista) ja merkittävästi kohonnut riski keuhko- ja maksasairauksiin. Noin 10 %:lle vastasyntyneistä kehittyy maksasairaus, joka saattaa johtaa vakavaan maksakirroosiin.
Genotyyppiin PiMZ liittyy alentunut entsyymipitoisuus ja lievästi kohonnut riski keuhko- ja maksasairauksiin. 
Genotyyppiiin PiSZ liittyy alentunut entsyymipitoisuus ja kohonnut riski keuhkosairauksiin sekä lievästi kohonnut riski maksasairauksiin.
Genotyyppeihin PiMS ja PiSS liittyy alentunut entsyymipitoisuus, mutta ei merkittävästi kohonnutta sairausriskiä.
Joidenkin ympäristötekijöiden tiedetään lisäävän hengityselinten infektioita ja nopeuttavan keuhkosairauksien syntyä. Tämän vuoksi riskigenotyypin omaavien henkilöiden tulisi välttää tupakointia ja työpaikkoja, joissa hengityselinten ärsytysaltistus on voimakasta.

Tiedustelut

genetics@synlab.fi
Päivitetty: 03.09.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2020