Levomepromatsiini

S -Levomep   KL 4333

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Levomepromatsiini (metotrimepratsiini) - hoidon seuranta. Levomepromatsiini on alifaattisiin fentiatsiineihin kuuluva neurolepti, jota käytetään skitsofrenian ja muiden psykoosien hoitoon sekä unihäiriöihin.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

Terapeuttinen alue 91-486 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 254 nmol/l.

Tulkinta

Levomepromatsiinilla on klooripromatsiinia voimakkaampi sedatiivinen ja analgeettinen vaikutus.
Levomepromatsiinin merkittävän ensikierron metabolian vuoksi biologinen hyötyosuus on noin 50 %. Levomepromatsiinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-3 tunnissa. Sen jakautumistilavuus on 23-42 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee yleensä 15-30 tunnin välillä mutta voi olla jopa 3 vuorokautta. Levomepromatsiinin puhdistuma vaihtelee välillä 847-1272 ml/min. Päämetaboliitit desmetyylilevomepromatsiini ja levomepromatsiinisulfoksidi ovat aktiivisia. Näistä vain sulfoksidia löytyy oraalisen annon jälkeen. Sen pitoisuudet ovat 1.5-3-kertaiset kanta-aineeseen verrattuna. Yhteisvaikutuksia voi esiintyä erityisesti CYP2D6 estäjien kanssa.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017
Päivitetty: 02.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024