Levomepromatsiini

S -Levomep   KL 4333

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Levomepromatsiini (metotrimepratsiini) - hoidon seuranta. Levomepromatsiini on alifaattisiin fentiatsiineihin kuuluva neurolepti, jota käytetään skitsofrenian ja muiden psykoosien hoitoon sekä unihäiriöihin.

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Pitoisuudet vakaassa tilassa 12 tuntia lääkkeen nauttimisesta annoksilla 50-350 mg/vrk vaihtelevat välillä 20-200 nmol/l (7-66 µg/l).
Levomepromatsiinilla on klooripromatsiinia voimakkaampi sedatiivinen ja analgeettinen vaikutus.
Levomepromatsiinin merkittävän ensikierron metabolian vuoksi biologinen hyötyosuus on noin 50 %. Levomepromatsiinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-3 tunnissa. Sen jakautumistilavuus on 23-42 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee yleensä 15-30 tunnin välillä mutta voi olla jopa 3 vuorokautta. Levomepromatsiinin puhdistuma vaihtelee välillä 847-1272 ml/min. Päämetaboliitit desmetyylilevomepromatsiini ja levomepromatsiinisulfoksidi ovat aktiivisia. Näistä vain sulfoksidia löytyy oraalisen annon jälkeen. Sen pitoisuudet ovat 1.5-3-kertaiset kanta-aineeseen verrattuna. Yhteisvaikutuksia voi esiintyä erityisesti CYP2D6 estäjien kanssa.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Dahl SG, Stranddjord RE, Sigfusson S. Pharmacokinetics and relative bioavailability of levomepromazine after repeated administration of tablets and syrup. Eur J Clin Pharmacol 1977;11:305-10. Dahl SG, Bratlid T, Lingjaerde O. Plasma and erythrocyte levels of methotrimeprazine and two of its nonpolar metabolites in psychiatric patients. Ther Drug Monit 1982;4:81-7.
Päivitetty: 07.11.2018

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022