Immunoglobuliinit, kevyet ketjut, vuorokausivirtsasta

dU-IgLc          KL 1681
STT koodi: 11200

Osatutkimukset

U -IgLcKap ATK 9137
dU-IgLcKapATK 9139
U -IgLcLamATK 9138
dU-IgLcLam    ATK 9140

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Myelooman ja kevytketjumyelooman diagnostiikka, malignisuuden arviointi ja hoidon seuranta. Lisäksi kevytketjunefropatian toteaminen ja autoimmuunitautien aktiivisuuden arviointi.
Tutkimuksessa määritetään vuorokausivirtsasta vapaiden kappa- ja lambdaketjujen määrä sekä lasketaan niiden vuorokausieritys.

Näyteastia

Säilöntäaineeton virtsanäyteputki

Näyte

5 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Lähettessä mainitaan keräysaika ja virtsamäärä.

Säilytys ja lähetys

Virtsa säilytetään viileässä koko keräysajan. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Turbidometrinen

Viitearvot

Tutkimuksella ei ole käytössä viitearvoja.

Tulkinta

Menetelmä on spesifinen vapaille kevytketjuille eikä tunnista immunoglobuliinimolekyyleihin sitoutuneita kevytketjuja. Tutkimus ei ole spesifinen monoklonaalisille kevytketjuille vaan tunnistaa myös polyklonaaliset kevytketjut. Huomattavan poikkeava kappa/lambdasuhde on vahva viite monoklonaalisuudesta.

Normaalisti vapaat kevytketjut poistuvat nopeasti verestä munuaisten glomerulusten kautta ja imeytyvät takaisin proksimaalisiin tubuluksiin niin, että virtsan kevytketjupitoisuudet ovat hyvin vähäisiä tai olemattomia. Mikäli kevytketjujen erittyminen vereen on lisääntynyt ja munuaisten proksimaalisen tubuluksen absorptiokapasiteetti ylittynyt, kevytketjut erittyvät distaalisen tubuluksen kautta virtsaan. Kevytketjujen suuren määrän kulkeutuminen munuaisten läpi voi aiheuttaa munuaistiehyeiden tulehduksen tai jopa niiden tukkeutumisen.

Vapaiden kevytketjujen määrittämistä virtsasta immunomäärityksellä ei suositella potilailla, joilla on monoklonaalinen plasmasolujen proliferaatiosairaus. Syynä tähän ovat noin 75 % suurentuneet arvot, eikä seerumin ja virtsan tuloksien välillä ole korrelaatiota. Vapaiden kevytketjujen polyklonaalisessa proliferaatiossa seerumin ja virtsan välillä on hyvä korrelaatio.

Tekotiheys

Tehdään 3 kertaa viikossa

Vastausaika (arkipäivää)

5

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Lothar, T. 2023. Multiple myeloma and related plasma cell proliferative disorder. Päivitetty 1.6.2023. Clinical Laboratory Diagnostics.

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 12.10.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024