Hepariinitrombosytopeniatutkimus

B -HeparTP     KL 4399

Alihankinta

Indikaatiot

Epäily hepariinin aiheuttamasta trombosytopeniasta (HIT). Epäily hepariinin aiheuttamasta valtimo- tai laskimotukoksesta. HIT-epäilyssä taudin todennäköisyyttä voidaan arvioida ns. 4T-pisteytyksellä 4T-pisteytys HIT-laskurilla. 4T-laskuri perustuu julkaisuun Lo et al, JTH 2006.

Esivalmistelu

Tutkimuspyyntöä tehtäessä pyydetään vastaamaan seuraaviin esitietokysymyksiin:
1. Onko nyt akuutti verisuonitukos?
2. 4T-Score pistemäärä?

HIT:n todennäköisyyttä arvioidaan ns. 4T-pisteytyksellä (Lo ym. Thromb Haemost 2006:4:759-65).

HIT-laskuri

HIT diagnostiikkaohje

Näyteastia

Na-sitraattiputki (Sodium Citrate 3,2 %)

Näyte

1-2 ml Na-sitraattiplasmaa

Säilytys ja lähetys

Näyte on sentrifugoitava (10 min, 2500 g), plasma eroteltava ja pakastettava. Lähetys pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Hepariinin indusoimien vasta-aineiden osoitus potilaan plasmasta kemiluminesenssimenetelmällä (Anti-heparin-PF4 antibodies).

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

1-2

Tulkinta

Hepariinivasta-aineita on voitu osoittaa noin 1-5 %:lla potilaista fraktioimattoman hepariinihoidon aikana ja harvemmin pienimolekyylistä hepariinia saavilla potilailla. Osalla immunisoituneista potilaista hepariinin anto johtaa trombosytopeniaan ja tromboositaipumukseen (hepariinin indusoima trombosytopenia, HIT tyyppi II). Akuutissa vaiheessa lääkkeestä riippuvien vasta-aineiden osoitus voi jäädä negatiiviseksi. Tällöin on suositeltavaa tutkia vasta-aineet uudelleen 1-2 viikon kuluessa trombosytopenian toteamisesta.

Kemiluminesenssitesti (Acustar HIT-IgG) mittaa IgG-luokan vasta-aineiden esiintymistä hepariini-PF4-kompleksia vastaan, mutta ei muita mahdollisia hepariinin muodostamia komplekseja kohtaan.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 15.11.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024