Itrakonatsoli

S -Itrakon     KL 6163

Osatutkimus

S -OHItrak     ATK 10338

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0.5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Huippupitoisuutta varten näyte tulee ottaa noin 2-3 tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

4 x vko.

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

S -Itrakon: huippupitoisuus: 0.5 - 2.0 mg/l
S -OHItrak:  huippupitoisuus: 0.5 - 1.0 mg/l

Tulkinta

Farmakokinetiikka: Annosta suurennettaessa itrakonatsolin seerumipitoisuus suurenee enemmän kuin lineaarisessa suhteessa annokseen. Kudoksissa itrakonatsolin pitoisuus on moninkertainen seerumipitoisuuteen verrattuna. Itrakonatsolin puoliintumisaika on noin 1 - 3 vuorokautta jatkuvassa hoidossa.

Yhteisvaikutukset: Itrakonatsoli ja hydroksi-itrakonatsoli ovat voimakkaita CYP3A4-entsyymin estäjiä ja suurentavat huomattavasti monien tämän entsyymin substraattien pitoisuuksia seerumissa. Entsyymi-induktorit (esim. rifampisiini, fenytoiini ja karbamatsepiini) pienentävät huomattavasti itrakonatsolin seerumipitoisuutta.

Kirjallisuus

Hagihara M, Kasai H et al. Pharmacokinetic-pharmacodynamic study of itraconazole in patients with fungal infections in intensive care units. J Infect Chemother (2011) 17:224-230. 

Vandewoude K, Vogelaers D et al. Concentrations in Plasma and Safety of 7 Days of Intravenous Itraconazole Followed by 2 Weeks of Oral Itraconazole Solution in Patients in Intensive Care Units. Antimicrobial Agents and Chemotherapy (Dec. 1997):2714-2718.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 20.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024