Alzheimerin taudin diag. merkkiaineet

Li-Alzheim    ATK  9490Osatutkimukset

Li-BAm42     Beeta-amyloidi 42 proteiini      KL  4811  
Li-BAm40Beeta-amyloidi 40 proteiiniATK 10388
Li-BA42/40     BAm42/BAm40 suhdelukuATK 10389
Li-TauTau proteiiniKL 4810
Li-FosTau     Fosfo-tau proteiiniKL 4809

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.    

Näyte

1.5 ml likvoria, minimimäärä 1.0 ml Näyte on ehdottomasti otettava polypropyleeniputkeen ja säilytettävä polypropyleeniputkessa. Muista materiaaleista valmistettuja putkia tai korkkeja ei tule käyttää missään vaiheessa edes lyhytaikaisesti. Näytettä ei saa sentrifugoida, pipetoida tai siirtää putkesta toiseen, sillä tämä saattaa johtaa virheellisen mataliin tuloksiin.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. Näyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

8 - 10

Viitearvot ja tulkinta

Osatutkimus   ViitearvoVakiolausunto
Li-BAm42yli 630 pg/ml   alle 570 pg/ml alentunut
570 - 630 pg/ml raja-arvoinen
yli 630 pg/ml normaali

                                              Alzheimerin tautia sairastavilla on keskimäärin merkittävästi matalampi Li-BAm42 kuin terveillä tai potilailla, joilla on muun tyyppistä dementiaa.

Li-BAm40     ei viitearvoa käytettävissä

Li-BA42/40     yli 0.1

                                                             Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla amyloidisuhdeluku (Li-BA42/40) on yleensä alle 0,1. Potilailla, joilla ei ole diagnosoitua Alzheimerin tautia, suhdeluku on 75 % tapauksista yli 0,1. Siten normaalilla Beeta-Amyloidi (1-42)/(1-40)-suhteella on hyvä poissulkeva Alzheimerin taudin ennuste. Matalia Li-BA42/40 suhdelukuja saattaa esiintyä myös muiden sairauksien kuin Alzheimerin taudin yhteydessä.

Li-Tau        alle 452 pg/ml  

Li-FosTau     alle 61 pg/ml

Kirjallisuus

Delaby C et al. (2021) Clinical reporting following the quantification of cerebrospinal fluid biomarkers in Alzheimer's disease: An international overview. 

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 22.09.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023