Alzheimerin taudin diag. merkkiaineet

Li-Alzheim ATK  9490
STT koodi:11283

Osatutkimukset

Li-BAm42     Beeta-amyloidi 42 proteiini      KL  4811  
Li-BAm40Beeta-amyloidi 40 proteiiniATK 10388
Li-BA42/40     BAm42/BAm40 suhdelukuATK 10389
Li-TauTau proteiiniKL 4810
Li-FosTau     Fosfo-tau proteiiniKL 4809

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.    

Näyteastia

Li-Alzheim näytteenottoputki, Sarstedt
(art. no.: 63.614.625)

Näyte

Näytteeksi otetaan 2,5 ml selkäydinnestettä suoraan näyteputkeen, merkkiviivaan asti. Näytteenotossa ensimmäistä 2 ml likvoria ei suositella otettavaksi Li-Alzheim tutkimukseen. Näytettä ei saa sentrifugoida, pipetoida tai siirtää putkesta toiseen, sillä tämä saattaa johtaa virheellisen mataliin tuloksiin.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. Näyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

8 - 10

Viitearvot ja tulkinta

Osatutkimus   Viitearvo
Li-BAm42yli 599 pg/ml            

Li-BAm40     ei viitearvoa käytettävissä

Li-BA42/40     yli 0.062

Li-Tau        alle 404 pg/ml  

Li-FosTau     alle 56.5 pg/ml

Tuloksista annetaan lausunto. Hoitavan lääkärin tulee aina tulkita tulokset suhteessa potilaan kliiniseen tilaan ja muihin löydöksiin.

Kirjallisuus

Delaby C et al. (2021) Clinical reporting following the quantification of cerebrospinal fluid biomarkers in Alzheimer's disease: An international overview. 

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 02.05.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024