Moklobemidi

S -Moklob KL 1896

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Moklobemidihoidon seuranta. Moklobemidi on suhteellisen selektiivinen monoamiinioksidaasi-A (MAO-A) estäjiin kuuluva masennuslääke.

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen, LC-MS/MS

Tekotiheys

Tehdään 2- 3 x viikossa. 

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tulkinta

50 - 2000  ug/l
 
Moklobemidi imeytyy suun kautta annettuna täydellisesti, mutta ensikierron metabolia pienentää hyötyosuutta. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 0.5-2 tunnissa. Moklobemidin jakautumistilavuus on 0.6-1.6 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 50 %:sesti. Moklobemidi metaboloituu elimistössä lähes täysin. Osa metaboliiteista on aktiivisia, tosin niiden pitoisuudet seerumissa ovat vähäisiä. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika vaihtelee välillä 2-4 tuntia. Alle 1 % moklobemidistä erittyy muuttumatta virtsaan. Korkea ikä ja munuaissairaudet eivät oleellisesti vaikuta eliminaatioon, sen sijaan vaikea maksan vajaatoiminta vähentää sitä. Moklobemidiä ei suositella käytettävän yhdessä mm. sitalopraamin, fluoksetiinin, klomipramiinin, tratsodonin, selegiliinin eikä simetidiinin kanssa.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Gex-Fabry M, Balant-Gorgia AE, Balant LP. Potential of concentration monitoring data for a short half-life drug: analysis of pharmacokinetic variability for moclobemide. Ther Drug Monit 1995;17:39-46. Maguire KP, Norman TR, Davies BM, Burrows GD.
Päivitetty: 04.03.2015

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022