Moklobemidi

S -Moklob KL 1896

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Moklobemidihoidon seuranta. Moklobemidi on suhteellisen selektiivinen monoamiinioksidaasi-A (MAO-A) estäjiin kuuluva masennuslääke.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen (maks. 3 kk) säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen, LC-MS/MS

Tekotiheys

Tehdään 2- 3 x viikossa. 

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot

Terapeuttinen alue 300-1000 µg/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 2000 µg/l.

Tulkinta

Moklobemidi imeytyy suun kautta annettuna täydellisesti, mutta ensikierron metabolia pienentää hyötyosuutta. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 0.5-2 tunnissa. Moklobemidin jakautumistilavuus on 0.6-1.6 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 50 %:sesti. Moklobemidi metaboloituu elimistössä lähes täysin. Osa metaboliiteista on aktiivisia, tosin niiden pitoisuudet seerumissa ovat vähäisiä. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika vaihtelee välillä 2-4 tuntia. Alle 1 % moklobemidistä erittyy muuttumatta virtsaan. Korkea ikä ja munuaissairaudet eivät oleellisesti vaikuta eliminaatioon, sen sijaan vaikea maksan vajaatoiminta vähentää sitä. Moklobemidiä ei suositella käytettävän yhdessä mm. sitalopraamin, fluoksetiinin, klomipramiinin, tratsodonin, selegiliinin eikä simetidiinin kanssa.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017
Päivitetty: 26.01.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024