Doksepiini

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

S -Doksep KL 3168

Osatutkimukset

S -Nordoks KL 3983

Indikaatio

Doksepiinihoidon seuranta.
Doksepiini on trisyklinen masennuslääke, joka vaikutuksiltaan ja käyttöindikaatioiltaan vastaa amitriptyliiniä.
Suun kautta annetun doksepiinin biologinen hyötyosuus suuresta ensikierron metaboliasta johtuen on 13-45 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2-4 tunnissa. Puoliintumisaika 8-24 tunnin välillä. Jakautumistilavuus vaihtelee välillä 9-33 l/kg. Doksepiini sitoutuu plasman proteiineihin 80-85 %:sti. Doksepiini metaboloituu lähes täysin maksassa. Päämetaboliitti nordoksepiini on farmakologisesti aktiivinen. Sen puoliintumisaika on keskimäärin 50 tuntia.
Farmakokineettiset ja farmakodynaamiset yhteisvaikutukset ovat yleisiä.

Näyte

1 ml seerumia, minimimäärä 0,5 ml.  Ei geeliputkeeen.
Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS). Sekä doksepiinin että nordoksepiinin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 5

Viitearvot ja tulkinta

Doksepiinin terapeuttisena alueena pidetään 100-540 nmol/l (30-150 µg/l), ja doksepiinin ja nordoksepiinin suositeltavan yhteenlasketun pitoisuuden katsotaan olevan 400-1000 nmol/l (110-280 µg/l).

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005.
Scoggins BA, Maquire KP, Norman TR, Burrows GD. Measurement of tricyclic antidepressants. Part II. Applications of methodology. Clin Chem 1980;26:805-15.
Päivitetty: 05.11.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019