Bakteeri, viljely- ja nukleiinihappo (kval) ulosteesta

F -BaktVIP       ATK  21088


Indikaatiot

Bakteeriperäiseksi epäillyn ripulitaudin etiologian selvittely. Turistiripulin etiologian selvittely.
Tutkimukseen kuuluu ulostepatogeenien osoitus nukleiinihappojen osoituksella sekä viljelymenetelmällä, niissä tapauksissa, joissa löydös on viljeltävissä. Tutkimuksella voidaan osoittaa Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis ja ns. ripuli-E.coli -kannat (Enterohemorraginen E. coli EHEC, Enteroaggregatiivinen E. coli EAEC, Enteroinvasiivinen E. coli EIEC, Enterotoksigeeninen E. coli ETEC, Enteropatogeeninen E. coli EPEC). Näistä EAEC-, EIEC-, EPEC- ja ETEC-kannat voidaan osoittaa ainoastaan nukleiinihappojen osoituksella.

Näyteastia

eNAT ja geelikuljetusputki.

Näyte

Ulostetta. Linkki eNAT-putkien käyttöohjeeseen.
Mikäli ulosteessa näkyy verilimaa, otetaan sitä mukaan näytteeseen. Putket pakataan muovipussiin.
Huom! Näytetikku tulee poistaa eNAT-putkesta.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. eNAT -putkessa näyte säilyy 3 vrk jääkaappilämpötilassa (ja pakastettuna pitkään). Kuljetusgeeliputkessa näyte säilyy  jääkaappilämpötilassa 2 vrk (shigella ja kampylobakteeri ovat heikoimmin säilyviä).

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla, viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja herkkyysmääritys viljelylöydöksistä. Ripulia aiheuttavista E. coli -kannoista vain EHEC on mahdollista osoittaa viljelyllä, muut (ETEC, EAEC, EIEC, EPEC) vain nukleiinihappojen osoituksella. Jos potilaalta löytyy EHEC, mahdollista samanaikaista EPEC-kannan läsnäoloa ei voida erikseen osoittaa. EIEC on hyvin samankaltainen Shigellan kanssa, eikä sitä voida nukleiinihappojen osoituksella erottaa Shigella-kannoista. Yersinioiden osalta nukleiinihappojen osoitus havaitsee vain patogeeniset kannat. Yersinialajien ja kampylobakteerilajien erottelu tehdään viljelymenetelmällä.

Tekotiheys

Ma-la.

Vastausaika

2

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Positiivisessa näytteessä nukleiinihapon osoituksella ja viljelyllä todetut löydökset näkyvät erikseen. Nukleiinihappojen osoitus on viljelyä herkempi, joten osa nukleiinihappopositiivisten näytteiden viljelyistä jää negatiivisiksi eikä herkkyysmääritystä saada tehtyä.  Positiivisen näytteen antaneen potilaan seurantatutkimukseksi suositellaan kyseistä viljelyllä tehtävää osatutkimusta (F -CampVi, F - SalmVi, F -ShigVi, F -YersVi ja F -EHECVTx). PCR- tutkimus ei ole juridisesti merkittävä esim. Salmonella-kantajuuden osoittamisessa.

Virhelähteet

Liian pitkä aika näytteenotosta viljelyyn, kuljetus huoneenlämmössä tai mikrobilääkitys voivat aiheuttaa väärän negatiivisen tuloksen. Nukleiinihapon osituksen luotettavuuteen edellä mainitut tekijät eivät vaikuta samassa määrin.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 01.12.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2023