Bakteeri, viljely- ja nukleiinihappo (kval) ulosteesta

F -BaktVIP       ATK  21088


Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Bakteeriperäiseksi epäillyn ripulitaudin etiologian selvittely. Turistiripulin etiologian selvittely.
Tutkimukseen kuuluu ulostepatogeenien osoitus nukleiinihappojen osoituksella sekä viljelymenetelmällä, niissä tapauksissa, joissa löydös on viljeltävissä. Tutkimuksella voidaan osoittaa Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Aeromonas spp., Clostridium difficile toksiini B, hypervirulentti Clostridium difficile ja ns. ripuli-E.coli -kannat (Enterohemorraginen E. coli EHEC, Enteroaggregatiivinen E. coli EAEC, Enteroinvasiivinen E. coli EIEC, Enterotoksigeeninen E. coli ETEC, Enteropatogeeninen E. coli EPEC). Näistä EAEC-, EIEC-, EPEC-, ETEC ja Aeromonas-kannat voidaan osoittaa ainoastaan nukleiinihappojen osoituksella.

Näyteastia

eNAT ja geelikuljetusputki.

Näyte

Ulostetta. Linkki eNAT-putkien käyttöohjeeseen.
Mikäli ulosteessa näkyy verilimaa, otetaan sitä mukaan näytteeseen. Putket pakataan muovipussiin.
Huom! Näytetikku tulee poistaa eNAT-putkesta.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. eNAT -putkessa näyte säilyy 3 vrk jääkaappilämpötilassa. Kuljetusgeeliputkessa näyte säilyy  jääkaappilämpötilassa 2 vrk (shigella ja kampylobakteeri ovat heikoimmin säilyviä).

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla, viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja herkkyysmääritys viljelylöydöksistä. Ripulia aiheuttavista E. coli -kannoista vain EHEC on mahdollista osoittaa viljelyllä, muut (ETEC, EAEC, EIEC, EPEC) vain nukleiinihappojen osoituksella. EIEC on hyvin samankaltainen Shigellan kanssa, eikä sitä voida nukleiinihappojen osoituksella erottaa Shigella-kannoista. 

Tekotiheys

Ma-pe.

Vastausaika

2

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Positiivisessa näytteessä nukleiinihapon osoituksella ja viljelyllä todetut löydökset näkyvät erikseen. Nukleiinihapon osoitus on viljelyä herkempi, joten osa nukleiinihappopositiivisten näytteiden viljelyistä jää negatiivisiksi eikä herkkyysmääritystä saada.  Positiivisen näytteen antaneen potilaan seurantatutkimukseksi suositellaan kyseistä viljelyllä tehtävää osatutkimusta (F -CampVi, F - SalmVi, F -ShigVi, F -YersVi). PCR- tutkimus ei ole juridisesti merkittävä esim. Salmonella-kantajuuden osoittamisessa.

Virhelähteet

Liian pitkä aika näytteenotosta viljelyyn, kuljetus huoneenlämmössä tai mikrobilääkitys voivat aiheuttaa väärän negatiivisen tuloksen. Nukleiinihapon osituksen luotettavuuteen edellä mainitut tekijät eivät vaikuta samassa määrin.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 31.05.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024