Topiramaatti

S -Topira     KL 6452
STT koodi: 10644

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml (minimi 0,15 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

2 - 10 mg/l

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 16 mg/l.

Tulkinta

Topiramaatin annostus säädetään pääosin potilaan kliinisen vasteen mukaan, eikä riittävää
näyttöä plasma/seerumipitoisuuksien määritysten hyödystä hoitoannoksen säätämisen
tueksi ole saatavilla.

Topiramaatti imeytyy ruoansulatuskanavasta hyvin ja kerta-annoksen jälkeen plasman/seerumin huippupitoisuudet olivat mitattavissa 2-4 tunnin kuluttua. Ruokailun ei todettu merkittävästi vaikuttavan kokonaisannoksen imeytymiseen. Topiramaatti sitoutuu vain vähäisessä määrin (9-17 %) plasman/seerumin proteiineihin.

Topiramaatin puoliintumisaika plasmassa/seerumissa on 19-23h, mutta se lyhenee maksan mikrosomaalisten entsyymien induktoreiden, kuten fenytoiinin ja karbamatsepiinin, vaikutuksesta.

Topiramaatin ja sen inaktiivisten metaboliittien eliminaatio on lineaarista. Annoksesta yli
puolet (55-66 %) erittyy muuttumattomana virtsaan. Munuaisten vajaatoiminta vähentää topiramaatin puhdistumaa ja odotettavasti siten nostaa topiramaatin  plasma/seerumipitoisuuksia.

Annosteltaessa topiramaattia yhdessä karbamatsepiinin tai fenytoiinin kanssa, topiramaatin
plasmapitoisuudet pienenivät 40-48 %. Topiramaatin annostusta voi varautua muuttamaan,
jos topiramaatti-hoitoon liitetään tällainen entsyymi-induktori tai jos yhteishoidossa entsyymi-induktorin annosta vähennetään tai se lopetetaan.

Annoksilla 2mg/kg/vrk-13mg/kg/vrk topiramaatin plasmapitoisuuksien vaihteluväli
epilepsiapotilailla on ollut noin 1mg/l-20mg/l. Suurempiin annoksiin liitetyt
korkeammat topiramaatin plasma/seerumipitoisuudet on liitetty lisääntyneisiin
haittavaikutuksiin.

Huomioitavaa

Topiramaatin on havaittu vähentävän yhdistelmäehkäisyvalmisteen estrogeeni-komponentin
plasmapitoisuuksia.

Kirjallisuus

Perucca E. A pharmacological and clinical review on topiramate, a new antiepileptic drug.
Pharmacol Res. 1997 Apr;35(4):241-56. doi: 10.1006/phrs.1997.0124. PMID: 9264038.

Garnett WR. Clinical pharmacology of topiramate: a review. Epilepsia. 2000;41(S1):61-5.
doi: 10.1111/j.1528-1157.2000.tb02174.x. PMID: 10768303.

Contin M, Riva R, Albani F, Avoni P, Baruzzi A. Topiramate therapeutic monitoring in
patients with epilepsy: effect of concomitant antiepileptic drugs. Ther Drug Monit. 2002 Jun;24(3):332-7. doi: 10.1097/00007691-200206000-00002. PMID: 12021622.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Asiantuntija

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.05.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024