Meksiletiini

S -Mekslet     KL 2325

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Meksiletiinihoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

1 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus).

Säilytys ja lähetys

Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

5 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot

Terapeuttinen alue 0.5 - 2.0 mg/l. Meksiletiinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2-3 tunnissa. Eliminaation puoliintumisaika on 5-12 tuntia. Pitoisuus plasmassa kasvaa suhteessa annokseen.

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 3 mg/l.

Tulkinta

Maksan vajaatoiminnassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa meksiletiinin metaboloituminen ja eliminaatio ovat hidastuneet. Potilaita, joilla on havaittu epänormaalin korkeita maksa-arvoja ja joilla on maksan toimintahäiriöön viittavia oireita, pitää seurata tarkasti. Osa suomalaisesta väestöstä (5-7%) on nk. hitaita metaboloijia, joilla meksiletiinin pitoisuudet voivat kohota. Huolellista tarkkailua suositellaan myös potilaille, joilla on kouristuksia.
Kaikki ruuansulatuskanavan motiliteettiin vaikuttavat lääkeaineet saattavat muuttaa meksiletiinin imeytymistä. Opiaatit voivat hidastaa imeytymistä.
Meksiletiini metaboloituu pääasiassa maksassa, joten lääkkeet, jotka vaikuttavat maksaentsyymien toimintaan, saattavat muuttaa meksiletiinin plasmapitoisuutta. Joillakin meksiletiinin kanssa samanaikaisesti käytetyillä psyykenlääkkeillä, sydänlääkkeeillä, antibiooteilla ja allergialääkkeillä on inhiboiva vaikutus makasaentsyymeihin. Tällöin meksiletiinipitoisuudet saattavat nousta.
Maksaentsyymi-induktioon vaikuttavia lääkeaineita käytettäessä (esim. karbamatsepiini) meksiletiini metaboloituu nopeammin ja pitoisuudet plasmassa pienenevät.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 10.07.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024