Loratsepaami

S -Lorat KL 3689


Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Loratsepaamihoidon seuranta. Loratsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään lähinnä ahdistuneisuuden hoitoon.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

3 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

3 - 6

Viitearvot ja tulkinta

0.03 - 0.05 µmol/l

Loratsepaami imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Hyötyosuus on noin 90 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1.2-2.6 tunnissa. Loratsepaami sitoutuu plasman proteiineihin 90 %:sti. Sen jakautumistilavuus on 1-2 l/kg. Puoliintumisaika vaihtelee 12 ja 16 tunnin välillä, mutta voi olla pidentynyt maksakirroosissa ja munuaisten vajaatoiminnassa. Sen puhdistuma on noin 1 ml/min/kg. Vanhuksilla puhdistuma voi pienentyä ilman merkittävää muutosta eliminaation puoliintumisajassa. Annoksesta 70-75 % erittyy virtsaan glukuronidiksi konjugoituneena. Loratsepaamilla ei ole aktiivisia metaboliitteja.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195-235.
Päivitetty: 07.08.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024