Alfa-1-fetoproteiini

S -AFP          KL 1040

 Akkreditoitu menetelmä.

Am-AFP       KL 1039

Indikaatiot

S -AFP:   Primaarisen maksasyövän, kivessyövän, itusolusyövän ja teratokarsinooman epäily ja hoidon seuranta. Sikiön kehityshäiriön epäily (kongenitaalinefroosi, Downin oireyhtymä, selkäydinputken sulkeutumishäiriöt ja anenkefalia).
Am-AFP:  Määritys lapsivedestä on aiheellinen, jos äidin seerumin AFP on kohonnut, kun monisikiöinen raskaus ja gestaatioiän arviointivirhe on suljettu pois.
Tutkimus on aiheellinen myös, jos raskaudessa on riskiä edellä mainittuihin sikiön poikkeavuuksiin aikaisemman sairaan lapsen vuoksi.

Näyteastia

Seerumiputki tai seerumigeeliputki
Lapsivesi: Näyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml

Näyte

S -AFP:   1 ml (minimi 0.4 ml) seerumia.
Am-AFP: 2 ml (minimi 1 ml) lapsivettä.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 4 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin lähetys pakastettuna.

Menetelmä

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay)

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika (arkipäivää)

Samana päivänä

Viitearvot

S -AFP yli 4 v.  alle 7.3  kU/l

Raskauden aikana:
ViikkoMediaani    3 x mediaani
15 27    kU/l    81    kU/l
16 32    kU/l    96    kU/l
1736    kU/l    108  kU/l
1847    kU/l    141  kU/l
1954    kU/l    162  kU/l
2064    kU/l    192  kU/l

Am-AFP: Arvot jakautuvat log-normaalisesti (oma aineisto).

Raskauden aikana:
ViikkoKeskiarvo (log)    Ka+3SD (log)
1316980    kU/l    31190    kU/l
1416480    kU/l    33810    kU/l
1514620    kU/l    31260    kU/l
1612590    kU/l    27480    kU/l
1711190    kU/l    25640    kU/l
189020    kU/l    23880    kU/l

Tulkinta

S -AFP: Kohonneet S -AFP arvot ovat tavallisia (n. 80 %) primaarisen maksasyövän ja teratokarsinooman yhteydessä. Ei-seminoomatyyppisessä kivessyövässä AFP on koholla 40 - 50 %:ssa ja joko hCG tai AFP on koholla 80 - 90 %:ssa. Lievästi kohonneet AFP-tasot ovat tavallisia (n. 20 %) sekundaarisen maksasyövän ja muiden maksatautien (hepatiitti, kirroosi, trauma) ja erityisesti hepatiitin paranemisvaiheen yhteydessä.
Raskauden aikana S -AFP viitealueen ylärajana pidetään yleensä arvoa, joka on 2.5 tai 3 kertaa vastaavan raskausviikon mediaani.
Kohonnut S -AFP voi viitata sikiön rakennevikaan ja alentunut arvo Downin oireyhtymään (trisomia 21). Kaksosraskaus, kohtuvuoto tai liian lyhyeksi arvioitu raskauden kesto voi myös selittää epätavallisen korkean S -AFP:n pitoisuuden.
Alle 1-vuotiailla lapsilla seerumin AFP-taso voi olla huomattavan korkea. Kolmen vuoden ikään asti pitoisuus voi olla vielä koholla, minkä jäkeen S -AFP on aikuisten tasoa (<6.8 kU/l).
Am-AFP: Tulos vastataan numeerisesti (kU/l) ja verrataan viitearvoihin. Samalla ilmoitetaan myös, montako vakiopoikkeamaa (SD) tulos on keskiarvon yläpuolella. Merkittävänä pidetään nousua, joka logaritmisella asteikolla määritettynä on vähintään keskiarvo + 3SD.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 12.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024