Gabapentiini

S- Gabapen            KL 4630

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatio

Gabapentiinihoidon seuranta.
Gabapentiini on paikallisalkuisen epilepsian hoidossa käytettävä lääkeaine, joka vahvistaa keskushermoston GABAergistä neurotransmissiota. Gabapentiini imeytyy hyvin suolistosta. Gabapentiinin imeytyminen on saturoituvaa ja annoksesta riippuva biologinen hyötyosuus on yleensä 60 - 40 %. Gabapentiinin huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 2-3 tunnissa. Eliminaation puoliintumisaika on terveillä vapaaehtoisilla 5-7 tuntia. Munuaisten vajaatoiminnassa gabapentiinin puhdistuma pienenee ja lääkepitoisuus veressä kasvaa. Gabapentiini ei sitoudu merkittävästi plasman proteiineihin ja eliminoituu pääasiassa (80-90 %) erittymällä muuttumattomana virtsaan. Gabapentiini ei indusoi tai estä maksan sytokromi P450 entsyymejä, eikä sillä ole havaittu kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Gabapentiinin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä, ohimeneviä ja annoksesta riippuvia. Tyypillisimpiä gabapentiinin aiheuttamia haittoja ovat väsymys, heikotus, huimaus, nystagmus, tasapainohäiriöt, kaksoiskuvat sekä hermostuneisuus.

Näyte

2 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk. Lähetys huoneenlämössä.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

Tehdään 3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot ja tutlkinta

Seerumin gabapentiinipitoisuudelle ei ole varsinaista viitealuetta. Kirjallisuuden perusteella pitoisuudet, jotka alittavat 12 µmol/l eivät todennäköisesti ole tehokkaita, ja pitoisuudet jotka ylittävät 146 µmol/l lisäävät haittavaikutusten riskiä. Suositusalueeksi on esitetty 70-120 µmol/l.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Johannessen SI, Battino D, Berry DJ, ym. Therapeutic monitoring of the new antiepileptic drugs. Ther Drug Monit 2003;25:347-63.
Ratnaraj N, Patsalos P. A high-performance liquid chromatography micromethod for the simultaneous determination of vigabatrin and gabapentin in serum. Ther Drug Monit 1998;20:430-4.
Wad N, Krämer G. Sensitive high-performance liquid chromatography method with fluorometric detection for the simultaneous determination of gabapentin and vigabatrin in serum and urine. J Chromatogr 1998;705:154-8.
Päivitetty: 30.06.2015

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022