Gabapentiini

S- Gabapen            KL 4630

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatio

Gabapentiinihoidon seuranta.
Gabapentiini on paikallisalkuisen epilepsian hoidossa käytettävä lääkeaine, joka vahvistaa keskushermoston GABAergistä neurotransmissiota. Gabapentiini imeytyy hyvin suolistosta. Gabapentiinin imeytyminen on saturoituvaa ja annoksesta riippuva biologinen hyötyosuus on yleensä 60 - 40 %. Gabapentiinin huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 2-3 tunnissa. Eliminaation puoliintumisaika on terveillä vapaaehtoisilla 5-7 tuntia. Munuaisten vajaatoiminnassa gabapentiinin puhdistuma pienenee ja lääkepitoisuus veressä kasvaa. Gabapentiini ei sitoudu merkittävästi plasman proteiineihin ja eliminoituu pääasiassa (80-90 %) erittymällä muuttumattomana virtsaan. Gabapentiini ei indusoi tai estä maksan sytokromi P450 entsyymejä, eikä sillä ole havaittu kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Gabapentiinin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä, ohimeneviä ja annoksesta riippuvia. Tyypillisimpiä gabapentiinin aiheuttamia haittoja ovat väsymys, heikotus, huimaus, nystagmus, tasapainohäiriöt, kaksoiskuvat sekä hermostuneisuus.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

2 ml seerumia. Ei geeliputkeen. Lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy huoneenlämmössä ainakin 5 vrk. Lähetys huoneenlämössä.

Menetelmä

Nestekromatografia - tandem massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tekotiheys

Tehdään 3 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

6

Viitearvot

Terapeuttinen alue 12-117 µmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 146 µmol/l

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017
Päivitetty: 02.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024