Amikasiini

S -AMI          KL 3000

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti

Indikaatiot

Amikasiinihoidon seuranta.

Näyte

2 ml seerumia (minimimäärä 1,0 ml). Ei geeliputkeen. Näyte otetaan hoiitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna ellei sitä voida toimittaa YML:ään näytteenottopäivänä.

Menetelmä

Massaspektrometria (LCMC).

Tekotiheys

Tehdään 3 x viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Hoitoalue yleinen suositus : 15 - 25 mg/l

Minimipitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa (tai alle 3 mg/l). 3 annosta vuorokaudessa, alle 10 mg/l.

Huippupitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, yli 40 - 50 mg/l.

Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus on mitattavissa (tai yli 3 - 5 mg/l) annosteltaessa amikasiinia kerran vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus on yli 10 mg/l kolmasti vuorokaudessa annosteltaessa. Minimipitoisuus määritetään vähintään kerran viikossa ja jos se on liian korkea, harvennetaan amikasiinin annosväliä tai pienennetään annosta. Minimipitoisuuden määrittäminen on aiheellista aina, jos seerumin kreatiniinipitoisuus nousee viitealueen yläpuolelle. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.

Farmakokinetiikka: Amikasiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on noin 2 tuntia, mutta pitenee munuaisten vajaatoiminnassa.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, furosemidi, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Haittavaikutukset aiheutuvat yleensä pitkäaikaisesta ja suuriannoksisesta hoidosta tai yhteiskäytöstä muiden toksisten lääkeaineiden kanssa. Munuaisten vajaatoiminta altistaa haittavaikutuksille.

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 26.05.2015

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021