Fluvoksamiini

S -Fluvoks KL 1851

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

2 (0,5) ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Indikaatiot

Fluvoksamiini on selektiivinen serotoniinin takaisinestäjä (SSRI), jota käytetään vakavien masennustilojen ja pakko-oireisten häiriöiden hoitoon.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastetuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS).

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

Terapeuttinen alue 188-722 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1570 nmol/l.

Tulkinta

Fluvoksamiini imeytyy suun kautta annettuna nopeasti, ja hyötyosuus on noin 50 %. Huippupitoisuus saavutetaan 2-8 tunnissa. Fluvoksamiinin jakautumistilavuus on noin 25 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 75-80 %:sesti. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 15 (8-28) tuntia. Puoliintumisaika pitenee maksasairauksissa ja vanhuksilla. Vakaa taso saavutetaan 10-14 vrk:ssa. Fluvoksamiinin metaboliatuotteet ovat inaktiivisia. Serotoniinin takaisinoton estäjänä fluvoksamiini voi suurina annoksina aiheuttaa ns. serotoniinisyndrooman. Fluvoksamiini voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien masennuslääkkeiden ja lukuisten muiden yhdisteiden pitoisuuksia hidastamalla niiden metaboliaa. MAO-estäjien samanaikainen käyttö on kielletty.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017
Päivitetty: 02.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024