Fluvoksamiini

S -Fluvoks KL 1851

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Näyte

2 (0,5) ml seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista.

Indikaatiot

Fluvoksamiini on selektiivinen serotoniinin takaisinestäjä (SSRI), jota käytetään vakavien masennustilojen ja pakko-oireisten häiriöiden hoitoon.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastetuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS).

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Terapeuttinen alue on kirjallisuuden mukaan laaja. Annoksella 50 mg kahdesti vuorokaudessa saavutetaan 40-1190 nmol/l (13-380 µg/l). Optimipitoisuudeksi annetaan kirjallisuudessa 500-700 nmol/l (160-225 µg/l).

Fluvoksamiini imeytyy suun kautta annettuna nopeasti, ja hyötyosuus on noin 50 %. Huippupitoisuus saavutetaan 2-8 tunnissa. Fluvoksamiinin jakautumistilavuus on noin 25 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 75-80 %:sesti. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 15 (8-28) tuntia. Puoliintumisaika pitenee maksasairauksissa ja vanhuksilla. Vakaa taso saavutetaan 10-14 vrk:ssa. Fluvoksamiinin metaboliatuotteet ovat inaktiivisia. Serotoniinin takaisinoton estäjänä fluvoksamiini voi suurina annoksina aiheuttaa ns. serotoniinisyndrooman. Fluvoksamiini voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien masennuslääkkeiden ja lukuisten muiden yhdisteiden pitoisuuksia hidastamalla niiden metaboliaa. MAO-estäjien samanaikainen käyttö on kielletty.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, toim. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. 11. painos. New York: McGraw-Hill, 2005. Hiemke C, Harter S. Pharmacokinetics of selective serotonin reuptake inhibitors. Pharmacol Ther 2000;85:11-28. Van der Meersch-Mougeot V, Diquet B. Sensitive one-step extraction procedure for column liquid chromatographic determination of fluvoxamine in human and rat plasma. J Chromatogr 1991;5678:441-9.
Päivitetty: 06.08.2021

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022