Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval)

    -CtGcNhO          KL 1738
U  -CtGcNhO          KL 4816

Akkreditoitu menetelmä

Testi soveltuu Chlamydia trachomatis- ja Neisseria gonorrhoeae-bakteerien osoittamiseen.

Indikaatiot

Chlamydia trachomatis -infektion epäily ja tippurin poissulkudiagnostiikka. Oireettomien kantajien seulonta. Ensisijainen tutkimusmenetelmä genitaalialueen ulkopuolista tippuria epäiltäessä. Genitaalialueen tippuriepäilyn ollessa vahva, suositellaan myös viljelyä.

Näyte

Naisille suositellaan ensisijaisesti vaginanäytettä virtsanäytettä selvästi (jopa 10%) paremman testiherkkyyden vuoksi. Sisätutkimuksen yhteydessä näyte voidaan ottaa joko vaginanäytteenä tai kohdunkaulanäytteenä. Miehille sekä virtsa- että tikkunäyte ovat suositeltuja; tikkunäyte on herkempi, mutta virtsanäyte selvästi helpompi ja potilaalle miellyttävämpi ottaa. 

Ensivirtsanäyte:

Potilaan tulee olla virtsaamatta vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa. Alapesua ei pidä tehdä. Ensimmäiset 20-30 ml virtsaa kerätään tehdaspuhtaaseen keräysastiaan, esim. muovimukiin. Katetrivirtsa ei sovellu näytteeksi.

Näyteputken mukana olevalla pipetillä siirretään noin 2 ml virtsaa Aptima Urine Specimen -putkeen. Nestepinnan tulee asettua näyteputken sivussa  näkyvien kahden mustan merkkiviivan väliin. Tätä "ikkunaa" ei saa peittää näytetarralla. Putki suljetaan tiukasti.

Katso asiakkaan ohje tästä

Limakalvonäytteet (urethra, cervix, vagina, rectum, nielu, conjunctiva):

Käypähoito-suosituksen mukaan naisten klamydiadiagnostiikassa suositeltava näyte on tikkunäyte emättimen limakalvolta tai sisätutkimuksessa kohdunkaulakanavasta. Vaginanäyte on selvästi (jopa 10%) ensivirtsanäytettä herkempi klamydiainfektion osoittamisessa ja näyte on yhtä hyvä potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön ottamana. Vaginanäyte on yhtä hyvä kuin kohdunkaulakanavanäyte. Potilaan ottaessa itse vaginanäytteen, on tarkoituksenmukaisinta käyttää kotinäytteenottoon tarkoitettua palvelua, jossa potilaalle lähetetään tähän tarkoitukseen validoitu näytteenottotikku ja kuvalliset ohjeet näytteen ottamiseksi (ks. testaakotona.fi).

Terveydenhuollon ammattilaisen ottaessa näytteen sisätutkimuksen yhteydessä käytetään Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit -näytteenottovälineitä (putkessa valkoinen etiketti). Näytettä otettaessa pyritään välttämään limaa, märkää ja eritteitä, jotka poistetaan näytteenottopakkauksessa olevalla valkoisella vanutikulla. Tämän jälkeen hangataan emättimen limakalvoa sinisellä näytteenottotikulla vähintään 3-5 sekunnin ajan. Vaihtoehtoisesti näyte voidaan ottaa pyörittämällä näytteenottotikkua kohdunkaulankanavassa 10-30 sekunnin ajan.

Miesten näytettä otettaessa tulee olla virtsaamatta vähintään 1 h ennen näytteenottoa. Tikku työnnetään virtsaputkeen 2-4 cm syvyyteen ja pyöritetään 2-3 sekunnin ajan.


Peräsuolesta tai nielusta näyte otetaan hankaamalla limakalvoa sinisellä näytteenottotikulla vähintään 2-3 sekunnin ajan. Peräsuolen näyte on parasta ottaa rektoskopiassa ulostekontaminaation välttämiseksi. Silmän sidekalvolta näyte otetaan pyyhkäisemällä näytteenottotikulla sidekalvoa.

Näytteenoton jälkeen sininen tikku laitetaan Aptima Swab Specimen -kuljetusputkeen. Tikku katkaistaan ja se jätetään kuljetusputkeen. Putki suljetaan tiukasti. Valkoista puhdistukseen käytettyä vanutikkua ei saa laittaa näyteputkeen.

Säilytys ja lähetys

Näytteet säilytetään ja lähetetään laboratorioon huoneenlämmössä. Virtsanäytteet säilyvät tutkimuskelpoisina huoneenlämmössä 30 vrk ja tikkunäytteet 60 vrk, mutta luotettavin tulos saadaan mahdollisimman tuoreesta näytteestä.

Menetelmä

Ribosomaalisen RNA:n osoitus transkriptiovälitteisellä monistuksella (Transcription Mediated Amplification, TMA).

Tekotiheys

Ma-pe

Vastausaika (arkipäivää)

1-2
Osa näytteistä varmistetaan toisella menetelmällä, mikä aiheuttaa muutamien päivien lisäviivettä joihinkin näytteisiin. 

Tekopaikka

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tulkinta

-ChtrNhO / U -ChtrNhO:

Positiivinen tulos on osoitus C. trachomatis -infektiosta. Testi osoittaa sekä elävän ja lisääntymiskykyisen klamydian että jo hoidetun klamydian. Testi voi olla positiivinen jopa 3 viikkoa hoidetun infektion jälkeen. Testin pysyessä positiivisena tätä pidempään on mahdollisesti kyseessä joko huono hoitovaste kuten LGV-infektioissa tai uusintainfektio.

-GcNhO / U -GcNhO:

Positiivinen tulos on osoitus N. gonorrhoeae -infektiosta. Positiiviset tulokset vastataan laboratoriossa tehdyn varmistusanalyysin jälkeen. N. gonorrhoeae -bakteerin antibioottiresistenssi on jatkuvasti yleistymässä. Tämän vuoksi nukleiinihappojen osoitustuloksen ollessa positiivinen on uuden näytteen ottaminen bakteeriviljelyä (-GcVi) varten suositeltavaa lääkeherkkyyksien selvittämiseksi.

Kirjallisuus

Seksitaudit. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 08.05.2018 (viitattu 17.5.2019).  Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi

Lanjouw E, Ouburg S, de Vries HJ, Stary A, Radcliffe K, Unemo M. 2015 European guideline on the management of Chlamydia trachomatis infections. Int J STD AIDS 2016; 27:333-48

Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for the laboratory-based detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae 2014. MMWR Recomm Rep 2014; 63:1-19

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 11.11.2020

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2022