Vuototaipumuksen selvittäminen, plasmasta

P -Vuotot     KL 3355
STT koodi: 11119

Alihankinta

Osatutkimukset

P -APTT, P -Fibr, P -FII, P -FIX, P -FV, P -FVII, P -FVIII, P -FX, P -FXI, P -FXII, P -FXIII, P -TT, P -vWF-Ag, P -vWF-Akt ja P -Trombai

Indikaatiot

Kliinisesti merkittävä, yleistynyt, pitkään kestänyt tai perinnölliseksi epäilty vuototaipumus, joka ei johdu vaikeasta trombosytopeniasta, trombosyyttien toimintahäiriöstä tai perustaudista. Von Willebrandin taudin (VWD) epäily tai poissulku. Hyytymistekijävajeesta johtuva vuototauti tai sen epäily.

Akuutteja, vaikeita vuototilanteita varten suositellaan P -Hyyttek (ATK 8665) -tutkimusta ja/tai yksittäisiä hyytymistutkimuksia (vrt. osatutkimukset).

Lähete

Tutkimuspaketista annetaan lausunto, joten kliinisten taustatietojen välittyminen laboratorioon on tärkeää. Näytteen mukana tulee toimittaa paperinen taustatiedot sisältävä TUTKIMUSLÄHETE.

Esivalmistelu

Näyte pyritään ottamaan aamulla. Potilaan tulee välttää raskaita ja rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Myös tupakointia, alkoholia ja ruumiillista rasitusta tulee välttää näytteenottoa edeltävän vuorokauden ajan. Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

Näyteastia

3x Na-sitraattiputki (Sodium Citrate 3,2%)

Näytteenotto

Vältä puristussiteen käyttöä. Jos puristussidettä tarvitaan suonen etsimiseen, sen käyttö rajoitetaan mahdollisimman kevyeksi ja lyhyeksi. Puristusside avataan heti, kun neula on suonessa. Mikäli tätä ohjetta ei voida noudattaa, se mainitaan lähetteessä. 

Käytä keskisuurta neulaa (yleensä 20-21 G). Tarvittaessa näyte voidaan ottaa avotekniikalla tai siipineulalla. Siipineulan käytöstä pyydetään ilmoittamaan lähetteessä. Laskimopiston on onnistuttava hyvin ja osuttava suoraan suoneen. Suonta ei saa etsiä neulaa siirtämällä eikä suoni saa pullistua tai rikkoontua. Jos ensimmäinen pisto epäonnistuu, toinen pisto tehdään eri suoneen. Näytteen on tultava hyvin ja putken täytyttävä vaivatta.

Ennen varsinaisia näyteputkia tulee ottaa yksi ns. hukkaputki (lisäaineeton seerumiputki tai Na-sitraattiputki), jota ei saa lähettää tutkittavaksi. Suosittelemme ottamaan varsinaisen näytteen vähintään kolmeen 3,5 ml:n Na-sitraattiputkeen (3,2 %) riittävän plasmamäärän saavuttamiseksi.

Täytä putket oikeaan täyttöasteeseen saakka ja sekoita välittömästi kääntelemällä putkea käsin. Sekoittajaa ei saa käyttää. Täyttöaste saa poiketa oikeasta täyttöasteesta korkeintaan 10 %.

Näytteen käsittely

Huom! Näytettä ei saa missään vaiheessa säilyttää kylmässä (alle 8 °C, esim. jääkaappi) tai kuumassa (esim. lämpökaappi).

Näytteet tulee sentrifugoida ja erotella tunnin sisällä näytteenotosta. Kallistele putkia mahdollisten hyytymien havaitsemiseksi. Jätä putki käsittelemättä, jos putkessa on hyytymä, tai täyttöaste on väärä. Sentrifugoi putket 15 minuuttia 2500 g. Jos kaikki näyteputket ovat hemolyyttisiä, potilaasta tulee ottaa uusi näyte. Jos vain osassa putkista on hemolyysiä, käsittele ja pakasta putkien plasmat erikseen.

Jaa plasma 3 putkeen. Pakasta plasmaputket pystyasennossa välittömästi käsittelyn jälkeen (-20°C). Anna näytteiden pakastua riittävän pitkään (vähintään 1 vrk, -20 °C:ssa) ennen lähettämistä. Pakkaa yhden potilaan näytteet samaan muovipussiin ja lähetä pakastelähetyksenä. Näytteet eivät saa sulaa kuljetuksen aikana. Muista lähettää näytteiden mukana kliiniset esitiedot sisältävä paperilähete.

Vastausaika (arkipäivää)

5 - 7

Tulkinta

Ks. HUSLAB:n ohjekirja.

Tekopaikka

HUSLAB

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 30.11.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024