Vuototaipumuksen selvittäminen, plasmasta

P -Vuotot   KL  3355

Alihankinta

Osatutkimukset

P -APTT., P -Fibr., P -FII, P -FIX, P -FV, P -FVII, P -FVIII, P -FX, P -FXI, P -FXII, P -FXIII., P -TT., P -vWF-Ag, P -vWF-Akt ja P.-Trombai 

Indikaatiot

Hyytymistekijävajeesta johtuva vuototauti tai sen epäily. Kliinisesti merkittävä, yleistynyt, pitkään kestänyt tai perinnölliseksi epäilty vuototaipumus, joka ei johdu vaikeasta trombosytopeniasta, trombosyyttien toimintahäiriöstä tai perustaudista. Von Willebrandin taudin (VWD) epäily tai poissulku.

Akuutteja, vaikeita vuototilanteita varten suositellaan P -Hyyttek (ATK 8665) -tutkimusta ja/tai yksittäisiä hyytymistutkimuksia (vrt. osatutkimukset).

Näyte

Sitraattiplasmaa, kolmeen eri putkeen jaettu, 1,5 ml per putki.
Näyte otetaan 109 mM Na-sitraatti-putkiin (3 x 3.5 ml putket).   Näyteputket on sentrifugoitava 15 min 2500 g kierrosnopeudella.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Tekotiheys

Tehdään 4 - 5 kertaa viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

5 - 7

Huomautus

Tutkimuspaketista annetaan lausunto, joten kliinisten taustatietojen välittyminen laboratorioon on tärkeää. Vastaukset seuraaviin esitietokysymyksiin tulee lähettää laboratorioon erillisellä paperilla näytteen mukana.

Esitietokysymykset:

1) Onko akuutti verenvuoto?
2) Onko yleistynyt vuototaipumus?
3) Vuoto-oirekyselyn pistemäärä?
vuoto-oirekyselytaulukko löytyy osoitteesta
www.hus.fi/hyytymishairioyksikko -Pysyvä verenvuototaipumus
4) Mustelmataipumusta?
5) Toistuvia nenäverenvuotoja?
6) Toimenpiteen yhteydessä vuotoja?
7) Lihas-ja nivelvuotoja?
8) Vatsanalueenvuotoja?
9) Keskushermostovuotoja?
10) Suvussa vuototaipumusta?
11) Onko akuutti infektio?
12) Hyytymiseen vaikuttava lääkitys?
13) Trombosyytteihin vaikuttava lääkitys?

Lisäkysymykset naisille:
Runsaat kuukautiset?
Synnytykseen liittyviä vuotoja?

Tulkinta

Ks. HUSLAB:n ohjekirja.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 09.08.2018

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021