Naftoli (2-Naftoli)

U -Naftol     KL 3977

Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Naftaleeni ja naftaleenia sisältävät polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen altistuksen mittaus ja seuranta (PAH) seokset, esim. kreosootti.

U-Naftol kuvaa ensisijaisesti altistumista naftaleenille ja muille samankaltaisille helposti haihtuville PAH-yhdisteille. Yksinään U-Naftol kuvaa yleensä heikosti altistumista vaikeasti haihtuvalle PAH-jakeelle (jonka altistusindikaattori on virtsan 1-pyrenoli).

Näyteastia

Näytteenotto: tehdaspuhdas kertakäyttöinen muovipurkki
Kuljetusputki: säilöntäaineeton kuljetusputki (biomonitorointi)

Hivenaine-ja altistetutkimusten näyteastiat ja kuljetusputket (P, S, dU, U) (pdf)

Näyte

20 ml virtsaa. Iltanäyte: näyte otetaan heti altistavan työvaiheen tai työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Ennen näytteen antamista työntekijän tulee vaihtaa työvaatteet ja mahdollisuuksien mukaan käydä suihkussa kontaminaatioriskin takia. Ennen näytteenottoa tulee pestä kädet ja suorittaa alapesu.

Näyte otetaan tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen muoviastiaan ja siirretään 20 ml välittömästi kaatamalla "Säilöntäaineeton kuljetusputki (biomonitorointi)" -kuljetusputkeen.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010), on tuloksen tulkinta epävarma. Tämän vuoksi ennen näytekeräystä ei tule nauttia suuria nestemääriä. Analyysi tehdään vaikka suhteellinen tiheys on alle 1,010. Vastaukseen kirjoitetaan huomautus tulkinnan epävarmuudesta.  Lähettävä laboratorio voi varmistaa ominaispainon, mutta kontaminaatioherkille näytteille tätä ei pidä tehdä. Virtsan suhteellinen tiheys on yleensä yli 1,010, jos virtsa on ollut rakossa vähintään 3 tuntia ja runsasta juomista on vältetty tänä aikana.

Lähete

Näytteen mukana on suositeltavaa lähettää täytetty esitietolomake.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy enintään viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

Tehdään joka toinen tai kolmas viikko

Vastausaika (arkipäivää)

20

Viitearvot

Alle 7 ug/l tupakoimattomat, alle 30 ug/l tupakoivat (altistumattomat)

Toimenpiderajaa ei ole asetettu. 

Euroopan Unioni on luokitellut naftaleenin syöpävaaran suhteen ryhmään 2, H351. Valtioneuvoston asetuksen mukaan näin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua naftaleenille, ts. virtsan naftolipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 7 µg/l (tupakoimattomat) ja 30 µg/l (tupakoivat).

Tekopaikka

Työterveyslaitos
Akkreditointitaho: FINAS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: SFS-EN ISO/IEC 17025

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 26.04.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024