Staphylococcus aureus, metisilliiniresistentti, viljely

-MRSAVi          KL 4358

Akkreditoitu menetelmä.

Metisilliini-resistentin Staph. aureuksen seulonta.

Indikaatiot

MRSA -bakteerin kolonisaation selvittäminen. MRSA -epidemian selvittely/ epäily. MRSA:n leviämisen ehkäisemiseksi annettujen ohjeiden mukaan Pohjoismaiden ulkopuolelta sairaalasiirtoina tulevien potilailta tulee tutkia mahdollinen MRSA -kolonisaatio. Myös ulkomailla työskennellyt terveydenhoitohenkilökunta tulee tutkia ennen työskentelyn aloittamista Suomessa. Hoitoyksiköillä saattaa olla myös omia suosituksia MRSA -seulonnan suhteen.

Näyte

Seulontanäyte on suositeltavaa ottaa ensisijaisesti nenän limakalvoilta. Nielusta, perineumista, kainaloista ja nivustaipeista otetut näytteet saattavat tehostaa MRSA:n löytymistä sekä auttaa potilaan tartuttavuuden arvioinnissa. Mikäli tutkittavalla henkilöllä on infektiofokuksia, haavoja tai iholeesioita on niistä tarpeen ottaa lisänäytteet. Samoin katetrien ja dreenien tyvet on syytä viljellä.

Näyte otetaan bakteeriviljelynäytteiden kuljetusputkeen. Näytetikkuna on dacrontikku, joka toimii myös kuljtusputken korkkina. Dacrontikun voi kostuttaa tipalla keittosuolaa ennen näytteenottoa. Näyte otetaan pyörittämällä tikkua molemmissa sierainaukoissa 1-2 cm:n syvyydellä. MRSA-kolonisaatiota tutkittaessa jätetään näytteenottokohta puhdistamatta ennen näytteenottoa. 
 
Lähetteeseen merkitään mistä näyte on otettu sekä se, onko henkilö jo aikaisemmin todettu MRSA-positiiviseksi tai ollut kontaktissa MRSA-positiivisen henkilön kanssa.

Säilytys ja lähetys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 1 - 2 vrk. Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Viljely selektiiviselle erikoiselatusaineelle ja yleiselatusaineelle sekä rikastamisen jälkeen selektiiviselle erikoiselatusaineelle. Staph. aureuksen tunnistaminen ja herkkyysmääritys. MRSA-kantojen geneettinen varmistus tarvittaaessa. MRSA kannat lähetetään THL:lle epidemiologiseen tyypitykseen.

Tekotiheys

Tehdään päivittäin, valmistuu 2 vrkssa.

Tulkinta

MRSA -kannat ovat resistenttejä kaikille ß-laktaamiryhmän antibiooteille (kuten kefalosporiinit, stafylokokkipenisilliinit) ja usein myös monille muille bakteerilääkkeille, minkä vuoksi niiden aiheuttamien infektioiden hoito on ongelmallista. Sairaalainfektioepidemioiden aiheuttaja.

Tiedustelut

Sairaalamikrobiologi Minna Ervola
etunimi.sukunimi@medix.fi
Päivitetty: 02.10.2017

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019