Staphylococcus aureus, metisilliiniresistentti, viljely

-MRSAVi          KL 4358

Akkreditoitu menetelmä.

Metisilliiniresistentin Staph. aureuksen seulonta.

Indikaatiot

MRSA -bakteerin kolonisaation selvittäminen. MRSA -epidemian selvittely/epäily.

MRSA:n leviämisen ehkäisemiseksi annettujen ohjeiden mukaan Pohjoismaiden ulkopuolelta sairaalasiirtoina tulevien potilailta tulee tutkia mahdollinen MRSA -kolonisaatio. Myös ulkomailla työskennellyt terveydenhoitohenkilökunta tulee tutkia ennen työskentelyn aloittamista Suomessa. Hoitoyksiköillä saattaa olla myös omia suosituksia MRSA -seulonnan suhteen.

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. Amies)

Näyte

Seulontanäyte on suositeltavaa ottaa ensisijaisesti nenän limakalvoilta. Nielusta, perineumista, kainaloista ja nivustaipeista otetut näytteet saattavat tehostaa MRSA:n löytymistä sekä auttaa potilaan tartuttavuuden arvioinnissa. Mikäli tutkittavalla henkilöllä on infektiofokuksia, haavoja tai iholeesioita on niistä tarpeen ottaa lisänäytteet. Samoin katetrien ja dreenien tyvet on syytä viljellä. Jokaista näytteenottokohtaa varten on suositeltavaa tehdä oma tutkimuspyyntö.

Näyte otetaan bakteeriviljelynäytteiden kuljetusputkeen. Tikun voi kostuttaa tipalla keittosuolaa ennen näytteenottoa. Näyte otetaan pyörittämällä tikkua molemmissa sierainaukoissa 1-2 cm:n syvyydellä. MRSA-kolonisaatiota tutkittaessa jätetään näytteenottokohta puhdistamatta ennen näytteenottoa. 
 
Lähetteeseen merkitään mistä näyte on otettu sekä se, onko henkilö jo aikaisemmin todettu MRSA-positiiviseksi tai ollut kontaktissa MRSA-positiivisen henkilön kanssa.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 3 vrk.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Viljely selektiiviselle erikoiselatusaineelle ja yleiselatusaineelle sekä rikastamisen jälkeen selektiiviselle erikoiselatusaineelle. Staph. aureuksen tunnistaminen ja herkkyysmääritys. MRSA-kantojen geneettinen varmistus tarvittaessa (tehdään SYNLAB Tallinnan toimipisteessä). MRSA kannat lähetetään THL:lle epidemiologiseen tyypitykseen.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

2

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

MRSA -kannat ovat resistenttejä kaikille ß-laktaamiryhmän antibiooteille (kuten kefalosporiinit, stafylokokkipenisilliinit) ja usein myös monille muille bakteerilääkkeille, minkä vuoksi niiden aiheuttamien infektioiden hoito on ongelmallista. Sairaalainfektioepidemioiden aiheuttaja.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 07.03.2023

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024