Clostridium difficile, viljely ja toksiinin osoittaminen

F -CldiViT          KL 6064

Akkreditoitu tutkimus.

Indikaatiot

Mikrobilääkehoitoon liittyvän ripulin etiologian selvittely. Ripulin taustalla saattaa olla myös sytotoksinen lääkehoito.

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki (esim. Amies)

Näyte

Näytteenottotikkua pyöritetään ulosteessa siten, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti. Näytetikku siirretään kuljetusgeeliputkeen. Edeltävät antibioottihoidot on tärkeää mainita lähetetiedoissa.

Näytteen säilytys

Näytteet säilytetään jääkaapissa ennen kuljetusta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa 2 vrk. Clostridium difficile säilyy muiden anaerobisten bakteerien tavoin huonosti.

Näytteen lähetys

Suosittelemme kylmäkuljetusta. Ympäristölämpötilassa kuljetettaessa näytteet on pakattava siten, että äärilämpötiloilta vältytään. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Menetelmä

Anaerobinen viljely erikoiselatusaineella. C. difficile -löydösten toksiinintuottokyvyn (toksiinit A ja/tai B) osoittaminen PCR-monistuksella.

Tekotiheys

Ma-la

Vastausaika

2

Mahdolliset jatkotutkimukset voivat pidentää tutkimuksen kestoa.

Tulkinta

Toksigeenisen kannan löytyminen on merkitsevä. C. difficile -kanta, joka ei kykene tuottamaan toksiinia kuuluu suoliston normaaliflooraan.

Virhelähteet

1. Liian pitkä viive näytteenotosta viljelyyn.
2. Näytteen säilytys huoneenlämmössä.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki 
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen) 
Standardi: SFS-EN ISO 15189 


Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 08.05.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024